Proč je důležité sledovat kvalitu výměny motorového oleje?
 
 
 
 
 
 

Proč je důležité sledovat kvalitu výměny motorového oleje?

již zítra na TipCars.com

Historie Volkswagenu Polo GTI
nejčtenější články
1. Pick-up za 400 tisíc korun: Navara nebo Amarok?
2. Grandis nebo Galaxy? Vybíráme sedmimístné MPV za 160 tisíc korun
3. Koupit ojetý Jeep Grand Cherokee s dieselem?
 
Zejména u moderních motorů je velmi důležité dbát kromě kvality motorového oleje také na jeho správně provedenou výměnu. Ne každý servis tuto na první pohled banální a samozřejmou činnost provádí s náležitou péčí.
NAŠE TÉMA, 28.04.12 | 00:00
hodnocení článku 2.3 b / 3x
vaše hodnocení: 0 b.
 

olej-výměnaZvyšování litrového výkonu při současném snižování objemu motoru a velikosti olejové náplně je moderním trendem dneška. Je to logická reakce na ekologické aktivity a zejména na ceny pohonných hmot, které za poslední roky vyskočily do rekordních výšin. Cena PHM na historicky nejvyšších úrovních má samozřejmě neblahý dopad na rozpočty firem. Protože se automobilky snaží, aby právě jejich motor měl co nevyšší výkon a nejnižší spotřebu, tak tento vzájemný protiklad je vykoupen vyššími požadavky, mimo jiné, právě na mazací soustavu motoru a motorový olej. Ten je významným prostředkem k přímému odvodu tepla při chlazení pístů nebo dochlazování ve výměníku a také prostředkem přenosu tepla mezi pístem a válcovou vložkou a dalších částí spalovacího motoru. „Extrémní zatížení oleje i současný trend dlouhých výměnných intervalů, nevypustitelné zádrže oleje v hydraulických systémech motoru, specifické emisní systémy, proměnlivá kvalita paliv nebo povinné používání biosložek do paliv, způsobuje, že výrobcem doporučené maximální délky intervalu výměny jsou ve skutečnosti a často zcela nevědomě překračovány,“ upozorňuje Ladislav Fuka, vedoucí laboratoře Divize paliv a maziv společnosti SGS Czech Republic. Zvláště u moderních vozidel proto není dobré stav oleje podceňovat a při dlouhodobém zatížení je vhodné výměnu provádět i častěji, než jsou doporučené servisní intervaly výrobce, a to podle skutečného stavu olejové náplně. „Stav olejové náplně je vhodné zjistit pomocí preventivní diagnostiky. V naší společnosti toto ověřujeme na vlastní flotile osobních automobilů různých značek a při hodnocení vzorků našich zákazníků. Z výsledků pak vyplývá, že nejnáročnější podmínky jsou na nových vozidlech s delšími proběhy, kdy Shell - měření olejeprobíhá dlouhodobé tepelné zatížení,“ uvádí Fuka. „Pokud je motorový olej při výměně nadměrně znehodnocen, vytváří v motoru polotekuté až pevné usazeniny a již několik procent takového materiálu může v nové olejové náplni způsobit prudký pokles kvality náplně a podstatné snížení doby použitelnosti. Vytvořené usazeniny jsou novou náplní často dobře rozpuštěny a nový olej tak může být už krátce po výměně na konci své bezpečné životnosti a s dalším provozováním pak dochází k omezení funkce mazacího systému, vedoucí až k selhání mazání,“ vysvětluje Ladislav Fuka, proč je třeba dávat pozor také na kvalitu výměny oleje. Postupy výměny motorového oleje i kterékoliv jiné náplně jsou totiž určeny výrobcem vozidla v kvalitě a četnosti podle jeho konkrétní konstrukce. Dodržení postupu pak závisí na spolehlivosti mechaniků a účinnosti běžných kontrolních mechanismů, jako jsou vedoucí a majitelé servisů, kteří jsou na kvalitě služeb nejvíce zainteresovaní. Jako problematická se pak při výměnách motorového oleje jeví skutečnost, že je tento banální servisní úkon mechaniky v některých případech zlehčován. „Často kritický stav měněného oleje je objektivní příčinou předchozí špatné výměny. To však lze potlačit pouze extrémní pečlivostí a identifikací takového stavu oleje dle jeho vzhledu. Nejsprávnější by bylo provést proplach motorovým olejem nebo spíše zkrátit následný interval výměny oleje,“ radí Fuka. „Mezi základní prohřešky mechaniků patří především nedostatečně prohřátý motor při výměně. Extrémně znehodnocený olej může mít změněny viskozitní vlastnosti až o dvě třídy, přičemž při teplotě pod 40°C se rozdíl ve viskozitě ještě podstatně zvětšuje. Olej je v některých servisech z motoru odstraňován odsátím, ale potom je jeho pohledová kontrola nemožná a ponechání většího zůstatku starého oleje v motoru je zcela nekontrolovatelné. Přísné časové normy na provádění servisních úkonů a nedostatečná hrozba kontroly kvality prováděné práce určitá „urychlení prací“ v některých případech umožňují,“ uvádí.

Nejdůležitější je správná a pravidelná výměna olejové náplně

olej-výměnaČasto jsou také přeceňovány „marketingové“ argumenty některých prodejců olejů, kteří vysokou cenu oleje dokládají mnohdy nadhodnocenými dovednostmi a vlastnostmi. Syntetické oleje mají sice obecně hlavní přednosti v příznivější viskozitně, to ale není zcela adekvátní vůči jejich vyšší pořizovací hodnotě. Obecné pravidlo je tedy takové: technicky i ekonomicky je nejvhodnější a nejvýhodnější používat motorový olej podle předpisu výrobce. Také je důležité sledovat jeho množství a vizuálně také kvalitu a stejně tak dbát na řádně provedenou výměnu, aby nedocházelo k výměně pouze části olejové náplně, což znehodnocuje celou novou náplň a z dlouhodobého hlediska může dojít ke snížení výkonu, životnosti motoru nebo až k jeho poškození. V běžných podmínkách je tedy využití „lepších“ olejů především ekonomicky zbytečné. Mnohem zásadnější je, aby byl použit vhodný olej podle požadavků výrobce a aby byl měněn před koncem jeho životnosti a to správným postupem. „Do oleje totiž zcela přirozeně proniká nespálené palivo, včetně biosložky, hromadí se kovové částice z opotřebení motoru, karbonové částice ze spalování paliva nebo látky z rozkladu oleje a jeho funkčních přísad. Další použitelnost oleje pak mnohem více omezují kontaminace než proběhlé chemické změny. Nebezpečná je také teorie „věčného oleje“, jehož podpora prodeje vychází z předpokladu doplňování čerstvého oleje. Právě použití takového „zázraku“ ve výkonném maloobjemovém motoru, navíc ve výborném technickém stavu, může vést až ke kritickému poškození motoru ještě před koncem maximálního intervalu výměny. A nedivme se pak mechanikovi, že ve světle až „kosmických“ vlastností drahých olejů nepochybuje o jejich účinnosti za žádných podmínek a s jakoukoliv příměsí, starý olej nevyjímaje,“ vysvětluje Ladislav Fuka. „Běžný motorista se totiž olejem většinou vůbec nezabývá, protože provoz vozidla je mezi pravidelnými prohlídkami bezúdržbový a nedostatečné množství oleje je spolehlivě signalizováno na přístrojové Olejdesce. Není pak snadné prokázat úmyslně či neúmyslně nekvalitní výměnu oleje bez provedení analýzy v laboratoři. A nakonec, pokud dojde k závadě motoru v důsledku nekvalitně provedené výměny oleje, je časový odstup již tak dlouhý, že nekvalitní výměnu nelze prokázat žádnými přímými důkazy a prvotní příčina se stává nepostižitelná,“ uvádí. Hlavním rizikem je tedy nekvalitně provedená výměna oleje, kdy je v části nové náplně zanecháno také větší množství nadměrně znehodnoceného oleje, u kterého v krajním případě může dojít až k selhání mazání v důsledku zanesení sacího koše olejového čerpadla, ucpání mazacích kanálků motoru nebo jeho prvků. Velmi citlivé na kvalitu motorového oleje jsou také komponenty, jako například turbodmychadla, u kterých při větším obsahu nečistot a nízké nebo velmi vysoké viskozitě dochází k zadření kluzného uložení. „Hrozbou vysoké degradace motorového oleje jsou také korozivní účinky, zejména na barevné kovy, které se v motoru hojně vyskytují. A nakonec, protože je olej v moderním motoru také prostředkem k ovládání hydraulických napínacích a regulačních prvků, jejich účinnost může být narušena již při podstatně mírnějších změnách v kvalitě olejové náplně. Uvedené skutečnosti máme potvrzené při řešení závad spalovacích motorů našich klientů. Stejně tak při pravidelném sledování stavu kvality oleje a zprostředkovaně u stavu motoru vlastní flotily vozidel, kde zjišťujeme trendy změn sledovaných parametrů a aktualizujeme mezní hodnoty pro konkrétní typ motoru,“ říká Fuka. „Stav oleje popisujeme hodnotou zůstatkové životnosti získané složitým výpočtovým modelem z naměřených více než deseti parametrů. Například na dvou typech motoru jsme opakovaně zjistili určitou zajímavost. Když se kvalita oleje na konci výměnného intervalu podstatně zhoršovala natolik, že po třetí výměně v řádném intervalu, který je stanovený výrobcem, byl stav oleje již výrazně varující a za hranicí životnosti. Zatímco po první výměně byl stav oleje ještě s 30 procentní rezervou, po třetí výměně jsme zjistili větší nárůst obsahu železa, mědi a hliníku v oleji, což je důkazem vzniku nadměrného opotřebení. V takovém motoru lze předpokládat od další výměny oleje již ovlivňování stavu motoru, protože zcela bezpečná rezerva životnosti oleje je kolem 25 procent,“ dodává.

Hodnocení kvality výměny oleje

olej-výměnaPrávě z důvodu existence problémů a mnohdy poměrně závažných důsledků v oblasti výměny motorového oleje vznikl před dvěma roky program na hodnocení kvality. „Před zavedením programu kvality jsme dlouhodobě shromažďovali a hodnotili stovky vzorků motorových olejů po provedené výměně a pouze dvě třetiny vzorků byly zcela vyhovující. S ohledem na následně zavedený třístupňový klasifikační systém se jedná o vzorky s kvalitou výměny nad 80 procent, přičemž ještě téměř dalších 20 procent vzorků bylo hodnoceno klasifikačním stupněm „sporná výměna“ a téměř 15 procent vzorků bylo v důsledku pochybení nebo úmyslu mechanika hodnoceno jako jednoznačně nevyhovující, “ vysvětluje Miloš Aursvald, projektový manažer Divize paliv a maziv společnosti SGS Czech Republic, který má program Hodnocení výměny motorového oleje na starosti, důvody vzniku projektu. Hlavní motivací spuštění programu Hodnocení kvality výměny motorového oleje bylo podle Auersvalda především využití programu poškozenými motoristy. „Předpokládali jsme také zlepšení prevence havárií a předcházení stížnostem motoristů. Navíc stejný zájem na kvalitně provedené výměně oleje, a veškeré údržbě vozu obecně, mají také správci flotil a leasingové společnosti, výrobci či dovozci vozidel a v neposlední řadě také majitelé a provozovatelé servisů při cíleném hodnocení mechaniků. Dovednost stanovení kvality výměny motorového oleje je tedy využívána pro nezávislé hodnocení servisů, kde je formou „mystery shoppingu“ sledována měřitelná kvalita jednoduchého servisního zásahu,“ vysvětluje. Pokud je servis zapojen do programu a plní jeho podmínky, je mu od mezinárodní společnosti SGS udělen Certifikát kvality, který deklaruje prováděnou prevenci v uvedené oblasti a záruku, že se právě v tomto servisu výměna motorového oleje provádí správně,“ uvádí Aursvald. Zájemce o zapojení do programu kvality poté na základě smlouvy o kontrolní činnosti umožní poskytovateli audity prováděných výměn, při kterých jsou olej-výměnaodebírány a hodnoceny vzorky motorových olejů z vozidel připravených k předání zákazníkovi. V tříměsíční zkušební době, která probíhá se zvýšenou četností kontrol, musí být následně splněny podmínky programu. „Průměrná kvalita výměny získaná z hodnocení odebraných vzorků musí být vyšší než 80 procent, to znamená, že po výměně musí být nalezeno v olejové náplni více než 80 procent čerstvého oleje. Další podmínky upřesňují četnost výskytu vzorků se spornou kvalitou výměny, přičemž zcela nepřípustná pro udělení certifikátu je kvalita výměny pod 70 procent. Certifikát je poté možné užívat jen v období účasti v programu kvality, přičemž minimální doba účasti je jeden rok,“ vysvětluje podmínky programu Miloš Auersvald. „Splnění podmínek programu následně motoristům zaručuje, že kvalita výměny motorového oleje je v servise prováděna korektním způsobem a v souladu s požadavkem výrobce vozidla. Certifikát naší společnosti je proto mezi motoristy ceněný, protože už znají program Pečeť kvality motorových paliv, na který se mohou spolehnout při výběru čerpací stanice s kvalitními palivy. Tento nový program kvality má podobné ambice. Servis tímto certifikátem dává klientům jednoznačné vyjádření, že kvalita servisních služeb je pro něj prvořadá a již od nejjednodušších servisních úkonů je důsledně dodržovaná,“ dodává. Certifikát je tedy jakýmsi ujištěním pro motoristy, že servis, ve kterém výměnu provádějí, ji provede v souladu s předpisy. „Při výměně oleje musí servis jednoznačně dodržovat postup stanovený výrobcem vozidla, ale pokud nemáte v servis důvěru, raději tam vůbec nejezděte nebo při první sporné zkušenosti se servisem požádejte o vlastní přítomnost při výměně oleje. Pokud si zákazník přinese vlastní olej, který chce do motoru naplnit, přejímá tím na sebe a svého dodavatele oleje odpovědnost za kvalitu a splnění garančních podmínek. olej-výměnaPřestože nedoporučujeme donášet do servisů vlastní materiál, žádejte přesné zaznamenání druhu, specifikace a originality dodaného motorového oleje do servisní knížky. Donesením vlastního oleje riskujete, že pokud výměně nebudete fyzicky přítomni, nemusí ani váš olej skončit ve vašem vozidle,“ upozorňuje Miloš Auersvald. Kromě servisu je možné také tento jednoduchý servisní úkon provést svépomocí, to platí především, pokud si firmy své vozy servisují samy. „Při provádění výměny oleje svépomocí je dobrým zvykem vypustit olejovou náplň bezprostředně po delší jízdě, aby byly zcela prohřáté všechny části motoru. Dále je nutné po vypuštění oleje a odstranění olejového filtru nechat z motoru zcela vykapat zbývající olej po co nejdelší dobu. Máme zkušenost, že tímto způsobem lze dosáhnout kvalitu výměny větší než 90 procent,“ dodává Auersvald.

Kvalita motorového oleje a jeho výměna je tedy při respektování základních pravidel, jako je použití výrobcem předepsaného oleje, sledování kvality a životnosti oleje také před uplynutím servisních intervalů a správně provedené výměny, poměrně jednoduchou záležitostí. Je třeba na ni ale dávat dobrý pozor, ať už je výměna prováděna v servise nebo svépomocí. Zvláště u moderních motorů lze takto předcházet zbytečným problémům a nepříjemnostem.
"auta i motorky jsou mým velkým koníčkem a životní vášní"

   Líbí se vám článek? Sdílejte ho, prosím.
diskuzní fórum
poslední příspěvky
- 01.05.2012 12:58 
tomaskrtek napsal:
taky můžu jmenovat, ale z druhý strany-spokojenost maximální, Nisssan Kobliha Přerov, prosklená stěna do servisu kde vidí zákazník co se s autem děje, rozumná hodinovka 450+DPH, normované práce, možnost donést vlastní díly, nabídka dílů z druhovýroby kontra origo...ochota, příjemní lidé, asi vědí co dělají. jezdím tam deset let a neměnil bych. navíc tam je možnost přijet s jakoukoliv značkou, berou vše
tak zrovna v tom nissanu u koblihy uz nedam ani kolobezku. mel se mtam auto ze to nedrzi v zatackach stopu a divne se to krouti, tak, ze je to geometrie, udelali geometrii, skontrolovali podvozek a ze vse ostatni je v poradku, ale nebylo, zajel sem teda na STK a silentblocky na ramenach v riti + čepy v riti, takovi sou to opravari
- 02.05.2012 14:42 
Paul napsal:
Přesně jak píšou v článku. Pořádně prohřát motor a pak nechat vykapat co to jde. Řeším to tak (teda mechanik) u auta a já u sekačky na trávu a obojí i přes léta a náročnost provozu (obzvlášť to platí pro sekačku) funguje jak má. Ještě bych dodal, že by se měla mezi výměnami kontrolovat pravidelně hladina oleje. Zvlášť u aut, u kterých je úbytek přirozený, nebo u těch co jezdí často vysokou rychlostí po dálnici, ve městě, nebo mají DPF, i když tam je problém spíš s přibýváním oleje. Pokud své aut...
Vykapání je jistě fajn, ale u svépomocných řešení je také nutné nějak si pohlídat, aby vozidlo s otevřenou olejovou výpustí bylo v rovině. Pokud je nahnuté, tak můžeš vykapávat 2 hodiny a v nějaké "kapse" Ti olej stejně zůstane.
S ostatním beze zbytku souhlasím. Klidně vyměním olej po 10 tkm (v polovině intervalu) za výrobcem předepsaný v ceně cca 150 Kč/litr. Není to ani jedna plná nádrž.
- 16.08.2012 16:23 
David V napsal:
Vykapání je jistě fajn, ale u svépomocných řešení je také nutné nějak si pohlídat, aby vozidlo s otevřenou olejovou výpustí bylo v rovině. Pokud je nahnuté, tak můžeš vykapávat 2 hodiny a v nějaké "kapse" Ti olej stejně zůstane.
S ostatním beze zbytku souhlasím. Klidně vyměním olej po 10 tkm (v polovině intervalu) za výrobcem předepsaný v ceně cca 150 Kč/litr. Není to ani jedna plná nádrž.
výmena oleja pozostáva z vyliatia starého a naliatia nového oleja ,nič viac ,nič menej,zvládne to bežný garážista http://olejlacno.sk/motorove-oleje-5w-30/54-mobil-1-esp-formula-5w-30-4l.html
686868 - 28.06.2015 10:14 
benzinak napsal:
tak zrovna v tom nissanu u koblihy uz nedam ani kolobezku. mel se mtam auto ze to nedrzi v zatackach stopu a divne se to krouti, tak, ze je to geometrie, udelali geometrii, skontrolovali podvozek a ze vse ostatni je v poradku, ale nebylo, zajel sem teda na STK a silentblocky na ramenach v riti + čepy v riti, takovi sou to opravari


na stk mají pohybovou stolici, je výrazně jednodušší odhalit vůle. Toto v servise odhalí málokdo spolehlivě.
stréc od piva - 28.06.2015 11:50 
"Většina řidičů hladinu motorového oleje nekontroluje buď vůbec, nebo jen zřídkakdy."

http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c1437-Zpravy/n2435-Ridici-zapominaji-ze-motorovy-olej-vyzaduje-pravidelnou-kontrolu
 
   
 
 
 
 
     
sledovat toto téma
 
 
home
 
nabídka vozidel
 
pronájmy
 
magazín
 
firmy
 
můj TipCars
 
informace
 
česky
 výběrový formulář 
 
hledaný text:
značka:
model:
sekce:
vyčistit
 
 
   
 

 
titulek
 
 
datum vystavení
 
 

Pečujeme o své auto: Jak vybrat a doplnit chladící kapalinu? (14. díl)

14.prosince 2017
Chladící kapalina je nezbytnou součástí chladiče a chladící soustavy každého automobilu. Ochlazuje motor a tím brání jeho přehřátí a případnému poškození. Jejímu výběru a doplnění se nejspíš nevyhnete. Dobrou zprávou je, že kvůli tomu nemusíte s autem do servisu ani v případě, že automobilům nerozumíte. Povíme vám, jak to zvládnout svépomocí.
hodnocení: 4.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (282) | komentářů (0) otevřít článek...

Michal Hrdlička: Málem mě zabil opilec

14.prosince 2017
Moderátor Michal Hrdlička (29) miluje auta, jsou jeho vášní. Bohužel má jednu nemilou vzpomínku, kdy ho málem zabil opilec na dálnici.
hodnocení: 3.5 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (597) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: Nefunkční klimatizace a kolik mne to bude stát? (13. díl)

7.prosince 2017
Klimatizace si žádá pravidelnou údržbu. Dnes poradíme, co kontrolovat a co se na klimatizaci může pokazit. A přidáme i orientační ceny.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (608) | komentářů (3) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: Jak zkontrolovat funkčnost brzd? (12. díl)

30.listopadu 2017
Skvěle fungující brzdy jsou základ. Proto byste měli na svém autě nechat provádět jejich kontrolu v odborném servisu nejpozději každých 10-15 tisíc kilometrů. I během této doby ale můžete brzdy kontrolovat svépomocí. Na co se zaměřit?
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (502) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: Jak na výměnu baterie? (11. díl)

23.listopadu 2017
Blíží se zima a s ní také mrazy. Pokud parkujete auto venku na ulici, může se stát, že po mrazivé noci nenastartujete. Na vině je často autobaterie. Poradíme, jak si ji svépomocí vyměnit.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (627) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: jak svépomocí měnit žárovky? (10. díl)

16.listopadu 2017
Výměna žárovek byla dříve základním úkonem, který zvládal každý řidič. U moderních automobilů už nemusí být demontáž a montáž žárovky vůbec snadná, nezřídka pak tuto operaci provádí pouze odborný servis. Přesto se pokusíme o stručný návod, jak si nefunkční žárovku ve vozidle vyměnit svépomocí.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (683) | komentářů (0) otevřít článek...

Roman Šmucler: Půjčování aut má nevyužitý potencionál

16.listopadu 2017
Moderátor a hlavně vynikající stomatolog Roman Šmucler (48) přišel na to, že se mu vyplatí auta nevlastnit, nýbrž si je půjčovat.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 120) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: kdy a jak měnit zapalovací svíčky? (9. díl)

9.listopadu 2017
Dnes se budeme věnovat základním pravidlům při výměně zapalovacích svíček svépomocí.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 289) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: jak a proč měnit vzduchový filtr (8. díl)

2.listopadu 2017
Vzduchový filtr zabraňuje vnikání nečistot z okolního prostředí do prostoru motoru. Proto se vyplatí jej pravidelně kontrolovat a při výměně se neřídit jen dle pokynů výrobce vozu, ale rozhodovat se podle aktuálního stavu filtru.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 203) | komentářů (1) otevřít článek...

Jan Bendig: Váhám nad Mini Cooperem a BMW X1

2.listopadu 2017
Zpěvák Jan Bendig pocítil potřebu řidičského průkazu až ve svých třiadvaceti letech. Právě navštěvuje autoškolu a už se těší, až bude mít svoje první auto.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 463) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: jak na výměnu stěračů? (7. díl)

26.října 2017
Heslo "vidět a být viděn" se sice používá hlavně ve spojitosti se světlomety, sami ale uznáte, že při jízdě v hustém dešti jsou kvalitní stěrače základem. Dnes si poradíme, kdy a jak je na autě vyměnit svépomocí.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (788) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: světlomety (6. díl)

19.října 2017
Většina vozidel má přední část světlometů z polykarbonátu. Ten ale díky působení času, teplotám, UV záření, nečistotám a mechanickému poškození postupně žloutne a tlumí tak intenzitu osvětlení.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 406) | komentářů (1) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: kontrola motorového oleje (5. díl)

12.října 2017
Kontrola motorového oleje by měla být pravidelným servisním úkonem. Ostatně stejně jako jeho včasná výměna. Podíváme se jak na to.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 557) | komentářů (2) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: lak karoserie (4. díl)

5.října 2017
Pokud se budeme o čistotu karoserie svého auta starat náležitým způsobem, po letech se to projeví na vzhledu laku. Můžeme pak dosáhnout i lepší prodejní ceny na trhu ojetin.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 249) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: měníme pojistky (3. díl)

28.září 2017
Přepálená tavná pojistka stojí za častým problémem nefunkčních elektronických součástí vozu. Poradíme, jak pojistky správně kontrolovat a v případě potřeby i měnit.
hodnocení: 2.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 178) | komentářů (1) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: ráfky a pneumatiky (2. díl)

21.září 2017
Ráfky neboli disky neboli elektrony – jsou vyrobeny z oceli nebo hliníku. A také mají různé rozměry, tedy ne každý disk se hodí na každé auto a na každou pneumatiku.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 342) | komentářů (3) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: huštění pneumatik (1. díl)

14.září 2017
Správný tlak v pneumatikách není pouze vizitkou dobrého řidiče, ale má svůj ekonomický a hlavně bezpečnostní význam.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 687) | komentářů (1) otevřít článek...

David Huf: Vyjezdil jsem se jako pošťák

10.sprna 2017
Mentální kouč a fitness trenér David Huf (45) je zkušený řidič, pro kterého je bezpečnost za volantem na prvním místě. Právě proto ještě ani jednou nevyužil svého řidičského průkazu na motorku.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 175) | komentářů (0) otevřít článek...

Andrea Kalivodová: Na cestách poslouchám kvalitní hudbu

27.července 2017
Operní zpěvačka Andrea Kalivodová (40) má dva malé syny, a proto jezdí velmi opatrně.
hodnocení: 4.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 509) | komentářů (0) otevřít článek...

Gabriela Lašková: S řízením teď podruhé začínám

20.července 2017
Moderátorka Gabriela Lašková (27) je opatrná řidička, která toho ještě moc nenařídila. Do budoucna ale plánuje být za volantem jedničkou.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 064) | komentářů (0) otevřít článek...

Milan Peroutka: když zaplatím pokutu, tak se poučím

15.června 2017
Zpěvák a herec Milan Peroutka (27) jezdí stále svým prvním autem, které dostal od rodičů. Přestože se mu kolegové smějí, má své auto rád.
hodnocení: 3.3 b. (3x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 434) | komentářů (2) otevřít článek...

Andrea Bezděková: řídím už od patnácti

8.června 2017
Česká Miss 2016 Andrea Bezděková (22) je učiněný drak za volantem. Má ráda rychlou jízdu a hudbu naplno.
hodnocení: 5.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 278) | komentářů (0) otevřít článek...

Robert Hamara: Nejdražší průšvih u motoru N47 je za 160 tis. Kč.

25.května 2017
Pod označením N47 se ukrývá dvoulitrový diesel od BMW, který dlouhodobě trápí řada drahých závad. O těch jsme si povídali se zkušeným mechanikem Robertem Hamarou, který se opravám jednotek N47 věnuje řadu let.
hodnocení: 5.0 b. (3x) | sekce: naše téma | počet přečtení (5 256) | komentářů (3) otevřít článek...

Jan Komínek: Jsem předvídavý řidič

11.května 2017
Herec Jan Komínek (23) se učil řídit v práci při natáčení a od té doby má svého milovaného Forda, na kterého nedá dopustit. Přesto nyní uvažuje o koupi nového auta.
hodnocení: 4.5 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 165) | komentářů (0) otevřít článek...

První pomoc pro Vaše auto - e-book pro Vás

10.května 2017
I auto občas potřebuje první pomoc. A je lepší umět první pomoc poskytnout, než spoléhat na poslední záchranu.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (4 407) | komentářů (0) otevřít článek...

TipCars.com si váží svých fanoušků

3.května 2017
Bez toho, aniž byste nám fandili, by to nešlo. Těší nás, že čtete náš magazín, diskutujete, píšete recenze, stahujete naše e-booky.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (795) | komentářů (2) otevřít článek...

Jiří Hrabovský: V Evropě udělal koncern VW stejný podvod jako v zámoří

20.dubna 2017
Společnost Safe Diesel chce za aféru Dieselgate vysoudit pro Čechy stejné odškodnění, jako přiznal koncern Volkswagen spotřebitelům v USA.
hodnocení: 4.0 b. (8x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 568) | komentářů (27) otevřít článek...

Monika Leová: Přišla jsem o tři body na svoje narozeniny

13.dubna 2017
Moderátorka Monika Leová (25) umí řídit jak auto, tak motorku, na kterou ovšem po vážné nehodě trochu zanevřela. Pomalu ale už na bolest zapomíná a ráda by si pořídila novou.
hodnocení: 4.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 940) | komentářů (0) otevřít článek...

Leona Gyöngyösi: Poutám se za všech okolností

6.dubna 2017
Česká Beyoncé a gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi (31) si prožila ošklivou bouračku, po které přehodnotila své životní priority.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 799) | komentářů (0) otevřít článek...

Jitka Boho: před policií se rozklepu

30.března 2017
Zpěvačka a modelka Jitka Boho (25) si udělala řidičský průkaz už v osmnácti, aby mohla vozit svoje rodiče. Nakonec k tomu ale vůbec nedošlo, protože se po vítězství v Miss odstěhovala do Prahy.
hodnocení: 5.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 523) | komentářů (12) otevřít článek...

Neil Eamonn Smith: elektrická Čezeta 506 je teprve začátek

24.března 2017
Nová generace modelu 506 se k prvním zákazníkům dostane během pár měsíců. Kdo si ji bude kupovat a proč jsou baterie k pronájmu? I na to jsme se zeptali současného CEO značky Čezeta.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 629) | komentářů (1) otevřít článek...

František Hruška: Jawa cílí i na ženy

16.března 2017
Pro sezónu 2017 představila nedávno Jawa dva nové modely motocyklů – JAWU 350 OHC a JAWU 660 Vintage. Zeptali jsme se na několik podrobností k oběma novinkám.
hodnocení: 4.5 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 997) | komentářů (0) otevřít článek...

Ilona Svobodová: moje auto je chytřejší než já

10.března 2017
Herečce Iloně Svobodové (56) i přes její letité zkušenosti auto neustále říká, co má dělat.
hodnocení: 5.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (837) | komentářů (0) otevřít článek...

Iva Pazderková: Řídím od šestnácti let

2.března 2017
Herečka Iva Pazderková (36) má za volantem letité zkušenosti. A umí i driftovat!
hodnocení: 4.7 b. (3x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 007) | komentářů (21) otevřít článek...

František Janeš: Bureko 6x6 je naše priorita

23.února 2017
Český fanda vozů Hummer se rozhodl začít vyrábět auta, která jsou svými vlastnostmi výjimečná v celosvětovém měřítku.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 749) | komentářů (0) otevřít článek...

LPG – levnější provoz stále táhne (6. díl)

16.února 2017
Lze na LPG přestavět dieselový motor? Prodlouží se při provozu na LPG životnost motoru? Tyto a další dotazy zodpovíme v dalším díle našeho seriálu.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 947) | komentářů (10) otevřít článek...

Dominik Hasala: showroom Tesla ve Vídni je naše vlajková prodejna

9.února 2017
Vyzpovídali jsme Dominika Hasalu, který aktuálně ve Vídni prodává automobily Tesla českým a slovenským zákazníkům.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 470) | komentářů (0) otevřít článek...

Iva Frühlingová: V noci se ráda projíždím Prahou

2.února 2017
Zpěvačka a modelka Iva Frühlingová (34) je šťastná, že má řidičský průkaz. V autě se cítí svobodně a řízení ji velmi baví.
hodnocení: 4.5 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 311) | komentářů (0) otevřít článek...

Zima a auto: opakujeme stále stejné chyby (5. díl)

1.února 2017
Sníh a rampouchy padající ze střech, ale také nedbale uchycené lyže, to jsou příčiny typických zimních pojistných událostí, které postihují řidiče.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 454) | komentářů (0) otevřít článek...

TipCars Pražský Rallysprint očima jezdce a jeho navigátora

26.ledna 2017
Po letošním TipCars Pražském Rallysprintu jsme vyzpovídali zkušeného pilota Martina Semeráda i jeho navigátora, našeho kolegu Bogdana Kodziolku. Společně v závodě obsadili první místo ve skupině N.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (578) | komentářů (0) otevřít článek...

LPG – levnější provoz stále táhne (5. díl)

25.ledna 2017
V dalším díle našeho seriálu o pohonu LPG se podíváme na ekonomiku provozu automobilu spalujícího propan-butan.
hodnocení: 4.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 543) | komentářů (21) otevřít článek...

Ilona Csáková: Jsem výborná řidička

19.ledna 2017
Zpěvačka Ilona Csáková (46) vystřídala více aut než mužů, za volantem sedí téměř neustále.
hodnocení: 4.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 843) | komentářů (8) otevřít článek...

Zima a auto: jak na problémy s mrazem? (4. díl)

18.ledna 2017
Každý rok opakovaně zima překvapí spoustu řidičů. Děje se tak hlavně ráno po vysokých mrazech. Co vše se může s autem stát a jak to řešit?
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 384) | komentářů (0) otevřít článek...

Pavel Šporcl: S autem jsme skončili na střeše

12.ledna 2017
Houslista Pavel Šporcl (43) je trpělivý řidič, který je věrný značce BMW. Má rád velká auta s automatickou převodovkou.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (3 916) | komentářů (0) otevřít článek...

SPZ na přání slaví první rok provozu

11.ledna 2017
Od ledna 2016 až do konce minulého roku šlo o 5211 žádostí. Mít hezkou SPZ ale není jen tak. Při výběru jste vázáni několika pravidly a musíte zaplatit registrační poplatek.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 590) | komentářů (0) otevřít článek...

Přemysl Žižka: emoce k nákupu firemního auta nepatří (3/3)

5.ledna 2017
Ve třetím díle našeho rozhovoru se podíváme na otázky související s prodejem firemních vozidel.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 618) | komentářů (0) otevřít článek...

Zima a auto: kam, kdy a za kolik na hory? (3. díl)

4.ledna 2017
Vyrazit autem na lyže není jen tak. Kromě přípravy vozidla je třeba zajistit ubytování, prověřit kvalitu zimních středisek i jejich ceny. Vybrané skiresorty jsme zmapovali za vás.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 210) | komentářů (1) otevřít článek...

Vybraná společnost. Tohle je pět nejdražších ojetin na TipCars.com

31.prosince 2016
Jedno Ferrari, tři Lamborghini a jeden Rolls Royce. To je aktuální žebříček pěti nej ojetin na našem serveru s cenovkou nad 11 milionů korun.
hodnocení: 1.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (3 254) | komentářů (0) otevřít článek...

Přemysl Žižka: emoce k nákupu firemního auta nepatří (2/3)

29.prosince 2016
Ve druhém díle našeho rozhovoru o efektivní správě firemních vozidel si povíme o nutnosti sledovat data z provozu automobilů.
hodnocení: 5.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 346) | komentářů (1) otevřít článek...

LPG – levnější provoz stále táhne (4. díl)

22.prosince 2016
Ve čtvrtém díle našeho seriálu o LPG se podíváme na bezpečnost plynového pohonu.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 445) | komentářů (4) otevřít článek...
 
/ 14 (696)
zobrazovat po záznamech
 
 
   
 
Proč je důle ...