Je moderní dieselový motor pastí na zákazníka?
 
 
 
 
 
 

Je moderní dieselový motor pastí na zákazníka?

již zítra na TipCars.com

Hyundai i30, Megane, nebo Auris? Co koupit za 200 tisíc korun?
nejčtenější články
1. S jakým motorem koupit Nissan Qashqai první generace?
2. Koupit Peugeot 205 GTI jako investici?
3. KIA Sorento nebo Renault Koleos za 300 tisíc Kč?
 
Spolu se zpřísňováním emisních limitů tuhne majitelům vozidel spalujícím naftu úsměv na rtech. Pod kapotami svých vozidel se setkávají se stále novějšími technologiemi, ale jejich automobil potřebuje návštěvu servisu častěji než jeho předchůdce. A co víc, vývojáři v automobilkách krabatí čela ve snaze prolézt homologační testy na emise. Co je to za součástky, které jsme ještě pár let zpět nepotřebovali a život s našimi plechovými miláčky byl snazší a levnější?
NAŠE TÉMA, 01.10.10 | 00:00
hodnocení článku 5.0 b / 2x
vaše hodnocení: 0 b.
 

Diesel TDIJsou všechny ty katalyzátory, filtry a EGR ventily jen pastí na motoristovu kapsu? Poznej svého nepřítele a řekněme si, jak a čím tedy odstraníme škodliviny z výfukových plynů vznětového motoru a co nám tyto komponenty můžou natropit za problémy?
Palivo hoří ve vznětovém motoru v krátkém čase při velkém přebytku vzduchu, což sice zvyšuje účinnost motoru, ale také to vede k lokálnímu hoření za velmi vysokých teplot a ke vzniku jedovatých oxidů dusíku NOx. Zároveň v důsledku vstřikování paliva vznikají ve spalovacím prostoru oblasti, kde není dostatek kyslíku a kapičky paliva plně neshoří a vytvoří karcinogenní saze. Saze a oxidy dusíku jsou hlavním znečištěním ve výfukových plynech. V menší míře jsou zastoupeny oxid uhelnatý CO a nespálené uhlovodíky HC.
Jak se těchto nevhodných látek zbavit? Pomineme-li možnost, že motor vůbec nenastartujeme a auto necháme shnít na parkovišti, je zde šance zkonstruovat motor tak, aby sám o sobě spaloval pokud možno čistě. To znamená optimalizovat tvar spalovacího prostoru, sacích a výfukových kanálů tak, aby se eliminovaly oblasti vysokých teplot a oblasti s nedostatkem vzduchu. To se snadno napíše, ale jedná se o značně složitý problém, který vyžaduje hromadu zkušeností a peněz na výpočty a testy. Pak také další hromadu peněz na změnu výroby hlav motorů a pístů. To je důvod, proč tento způsob eliminace emisí je mnoha výrobci zatlačován do pozadí a problém řeší změnou levnějších komponent a navěšením zařízení na odstraňování nečistot do výfukového traktu. Tato zařízení pak mají samozřejmě daleko těžší práci. Dodavatelé EGR, turbodmychadel a filtrů pevných částic by mohli dlouze vyprávět, které motory čadí jako kamna a které spalují slušně i bez jejich pomůcek. Totiž nemohli by vyprávět, přišli by o práci…

Turbo diesel - ilustrační fotoPrvní z komponent, která výrazně snižuje emise je turbodmychadlo. Ano, magické turbo nepřišlo dát majitelům dieselů kladivo na majitele benzínových vozidel, ale dorazilo s umělým dýcháním, aby dieselový agregát resuscitovalo po zavedení emisních norem Euro 3. Splnit tuto normu a zachovat alespoň zdání dynamiky vozidla je totiž prakticky nemožné bez přeplňování, které zajišťuje stálý přebytek vzduchu. Turbodmychadlo se stalo fenoménem doby, výrobci postupně nafoukli motory k prasknutí, přibyly koně, newtonmetry, ale také zpoždění v nárůstu výkonu, zadřená ložiska turbodmychadel, omleté lopatky dmychadel a zalepené rozváděcí lopatky turbín. Ale za ty kopance mezi lopatky po každém přeřazení, to mnohým majitelům stálo.

Common RailNeméně důležitý dodavatelský komponent je vysokotlaké přímé vstřikování paliva. Cílem vývojářů je rozprášit palivo na kapičky o minimálním průměru, to totiž omezuje vznik sazí. Postupem času tak klesaly průměry trysek a rostly vstřikovací tlaky. Dnešním standardem je systém „common rail“ se vstřikovacím tlakem mezi 1300 až 2000 atmosfér! Vstřikovače jsou dnes skutečně špičkovou technologií s klíčovými komponenty vyráběnými s přesnosti několika mikronů. Není však divu, že při těchto přesnostech a tlacích jsou také značně závislé na kvalitě a čistotě nafty a i s kvalitní naftou jejich životnost těžko přesahuje 150 tisíc kilometrů.

EGR ventil - ilustrační fotoPro odstraňování NOx je dnes na osobních automobilech bez výjimky používáno EGR. Exhaust Gas Recirculation neboli recirkulace výfukových plynů. V částečných zatíženích motoru je do sání motoru přiváděna část výfukových plynů. Ty sice u dieselového motoru stále obsahují kyslík, ale také molekuly, která se do další oxidace příliš nehrnou. Do válce tak vpravíme inertní plyn, který se sám nepodílí na spalování, ale ze spalování odebírá teplo a snižuje tak teplotu hoření a tedy produkci NOx. Nevýhodou systému EGR je, že do motoru vnášíme saze již na sací straně, což jeho životnosti a spolehlivosti příliš nedodá. Samotný EGR ventil je také poměrně choulostivé zařízení. Když ho umístíme před chladič EGR plynů, je velice teplotně namáhán. Pokud je umístěn za chladičem, velice rád se naopak zanáší sazemi, což vede k jeho pomalému zavírání při akceleraci a vypouštění charakteristických černých obláčků kdykoliv šlápnete na plyn. Postupně se ventil může přestat pohybovat úplně. Pokud zůstane otevřen, zvýší se kouřivost a poklesne výkon. Je-li naopak trvale zavřen, vozidlo nemusí projít technickou kontrolou a dost možná si začne stěžovat diagnostika. Ventily ovládané pneumaticky hůře odolávají zanášení. Novější vozy proto používají elektricky ovládané ventily, které operují větší silou a je na nich aplikován samočisticí program (několikeré prudké otevření a zavření po vypnutí motoru). Hrozí zde naopak porucha elektrické části a dražší výměna.

TDi - ilustrační fotoNa výfukovém potrubí některých vozů můžeme dnes nalézt oxidační katalyzátor DOC (Diesel oxidation-type catalytic converter, který kombinuje několik funkcí. Zde oxiduje CO a HC na kysličník uhličitý a vodu. Protože uhlovodíky HC jsou též obsaženy v jádře sazí, snižuje se tak jejich objem. Oxidace NO na NO2 je další funkcí katalyzátoru má prospěšný vliv na funkci filtru pevných částic. DOC v některých případech slouží ke zvyšování teploty výfukových plynů pro regeneraci filtru pevných částic. Problémem pro DOC může být provoz vozidla v nízkém zatížení a za studena, kdy nemají spaliny potřebnou teplotu pro zažehnutí oxidace, a katalyzátor se začne ucpávat na vstupu. Výsledkem je samozřejmě pokles výkonu motoru. Dalším problémem může nastat u vozidel se zvýšenou spotřebou oleje, kde dojde vlivem spalování oleje k omezení funkce katalyzátoru.

DPF, FAPKonečně se dostáváme ke strašáku posledních let, filtru pevných částic (DPF – Diesel Particulate Filter). Jedná se o nádobu, která obsahuje porézní materiál v podobě keramiky nebo sintrovaného kovu. Právě v jemných pórech se saze zachytávají, filtr se pomalu plní a zvyšují se tlakové ztráty. Proto je filtr třeba regenerovat, což se děje zhruba při teplotě 600oC, kdy saze shoří a přeformují se do netoxického CO2. Této teploty však motor dosahuje jen při velkém zatížení a proto je potřeba čas od času zahájit regeneraci uměle a to buď zvýšením teploty výfukových plynů nebo snížit teplotu, při které saze hoří. První metody je dosaženo nejčastěji pozdním vstřikem paliva do válce, které tak dohořívá ve výfukovém potrubí. Druhé metody regenerace se dosahuje používáním aditiva v palivu, obvykle sloučeniny ceria nebo železa, které sníží zápalnou teplotu na 450 až 500oC. S ucpáváním filtru a regenerací nastává v praxi mnoho problémů, především u vozidel, které jezdí kratší trasy s malým zatížením. Velmi dobrý a poctivě zpracovaný článek o DPF sepsal kolega Petr Šikl. Jelikož s informacemi v jeho článku souhlasím, odkazuji se s dalším popisem DPF na něj.

TDi logo - ilustrační fotoObávám se, že nejednomu čtenáři již jde ze všech těch systémů hlava kolem. Nebudu vás tedy již dál děsit a uvedu jen, že v nákladních vozidlech se ještě používají další metody odstraňování nečistot ve výfukových plynech, jako selektivní katalytická redukce (SCR) nebo NOx akumulační katalyzátor (NSC). Dále je dobré upozornit, že nad správnou činností motoru a tedy i výše ymiňovaných systémů bdí řada senyorů a čidel jako je váha vzduchu, širokorozsahová lambda sonda, čidla tlaku v sání i ve výfukovém potrubí (detekce zanešení DPF). Všechna tato čidla mohou také vypovědět poslušnost, což má obvykle za následek roysvícení kontrolky na přístrojové desce a návštěvu servisu. A velice důležité je upozornit, že na motoru všechno souvisí se vším. Často je nesnadné určit, který komponent způsobil problémy a jaká porucha je až následkem. Proto doporučuji technickému stavu věnovat pozornost a odborníka vyhledat včas. Třeba přidřený EGR ventil za pár stovek může časem „odstřelit“ turbo v ceně desetitisíců.

Po výčtu systémů a především jejich možných poruch napadá nejednoho člověka, zda to všechno stojí za ty starosti a peníze. Mám ten názor, že nemáme právo zamořovat vozidly vzduch prokazatelně jedovatými či karcinogenními látkami a že je povinností výrobců eliminovat negativní dopady na životní prostředí. Dokonce máme technologie, ale nepoužíváme je správně.
Nárůst počtu komponent nemusí vést nutně ke snížení spolehlivosti systému, ale je třeba, aby s nárůstem počtu součástek rostla i jejich kvalita. A to se bohužel často neděje. Když je smůla největší, může automobil s přechodem na vyšší emisní normu projít také rukama zlevňovačů a to je pak na problémy zaděláno. Ono totiž zvyšování kvality stojí hromadu úsilí a peněz. A jelikož zrovna systémy na odstraňování nečistot z výfuku zákazníky příliš netáhnou, je těžké nárůst ceny vozu někam schovat.

Z hlediska zákazníka mám pár obecných rad, ty sice neplatí na všechna dieselová vozidla, ale na většinu dozajista ano:

  • Vyhněte se vozidlům s DPF pokud je to možné
  • Vyhněte se nejvýkonnějším výkonovým variantám. Motor pojede častěji v nízkém zatížení a to dieselu nesvědčí
  • Vyhněte se častému ježdění po městě a na krátké vzdálenosti, častým studeným startům
  • Nejezděte stále jen „na spotřebu“. Je potřeba diesel řádně zatěžovat a měnit jízdní režimy. Umožnit regeneraci DPF, přestavování lopatek turbodmychadla a EGR ventilu¨
  • Nepodceňujte údržbu
  • Nepodceňujte nadměrný dým z výfuku, nepravidelnosti chodu a nedostatečnou akceleraci

Systém

 

Projev

 

Porucha

 

Příčina

 

Turbodmychadlo

 

Kouřivost, nedostatek výkonu, zpozdeni náběhu výkonu, svistivý zvuk

 

Přidřené ložisko

 

nečitoty v oleji, nekvalitni olej, tepelné přetíženi, jizdni styl

 
  

Poskozeni lopatek dmychadla (nasati ciziho predmetu nebo oleje)

 

špatně fungujici filtr v sani, netěsnost saciho traktu, špatne fungujici odlučovac oleje

 
  

Nefunkcni prestavovani rozvadecich lopatek turbiny

 

nadměrná emise sazi zpusobena poruchou vstřikování nebo EGR, porucha řídící elektroniky, jizdni styl

 

Vstřikování

 

Kouřivost, nedostatek výkonu, nevyrovnaný běh, hlučnost

 

podtékající nebo pomalu reagujici vstřikovače, velký přepad

 

nekvalitni nebo stará nafta, zanedbana výměna palivového filtru, opotřebení (vstřikovač na konci životnosti)

 

EGR ventil

 

Kouřivost, nedostatek výkonu,

 

Přidřený dřík ventilu zpusobující pomalé zavírání (otvírání) ventilu, nečistoty v sedle ventilu způsobující nedostatečné uzavření ventilu

 

jizdní styl, vadné turbo nebo vstřikovače

 

Filtr pevných částic

 

přechod do nouzového režimu

 

Ucpaný filtr

 

nedostatečná regenerace způsobená jízdním stylem

 
 

ředění oleje naftou

 
 

častá nucená regenerace způsobená jízdním stylem

 

Oxydační katalyzátor

 

Snížení výkonu

 

Ucpaný katalyzátor

 

dlouhodobé nízké zatížení motoru, krátké jízdy především v zimě

 
 

Neplnění emisí

 

"otrava" katalyzátoru zplodinami hoření oleje

 

Nadměrná spotřeba oleje

 

   Líbí se vám článek? Sdílejte ho, prosím.
diskuzní fórum
poslední příspěvky
- 05.10.2010 06:50 
Koloss napsal:
A jsou ty jízdy po Německu spočítané podle dotankování nebo podle kdovíjak kecajícího počítače?
Podle dotankování -. zhledem k mým zkušenostem s palubními PC získanými u koncernových aut počítačům nevěřím. Důležité je ale uvědomit si, že diesel je dělaný hlavně na dálkové jízdy (ty u mne drtivě převažují) - pojíždění do vzdálenosti cca 20 km diesel ani nezahřeje.
- 05.10.2010 10:14 
Koloss napsal:
Nějak nechápu, že u toho benzínu z roku 2004 není palubní počítač. Měl jsem za to, že to je standardní výbava, která u Mondea bohužrel neukazuje okamžitou spotřebu, ale jen průměr od dotankování.
Je to dost usmevne, to auto ma digi klimu, tempomat, vyhrovane sedacky, ostrikovace svetel (i kdyz to nejsou xenony) ale pocitac tam neni. Ukazuje to jen teplotu. Dost se divim, ze u takove vybavy to chybelo, asi to byla nejnizsi vybava u ktere majitel doplatil za ty doplnky. Je to dovoz Belgie, tak je treba jeste mozne, ze tamni trh ma jinak delanou vybavu. Jinak obe nase mondea nemaji stelovani intenzity podsviceni pristrojovky, ale u jinych mondeii jsem to videl. Benzin je z belgie a naftak je z nemecka.
- 05.10.2010 16:41 
Děkuji všem za reakce. Trošku se nám to tady zvrhlo v diskusy nad spotřebou paliva, jako vždy, když někdo kopne do dieselu... Já jsem ve svém článku nezpochybnil nižší spotřebu vznětového motoru! Ja jsem jen předeslal, že nižší spotřeba může být vykoupena vyššími náklady na údržbu a opravy.
Moderni přímovstřikové motory nemají stejné systémy na odstraňování emisí. Stále je základem třícestný katalyzátor a ten funguje bez problémů. EGR je na benzínech také (má však trošku jiný účel), ale protože benzínový motor neprodukuje saze k zanášení nedochází. I když přímovstřikový benzín již nějaké saze vypouští také (možne zdravotní riziko tu je!), není to v takovém množství.
Co se týče turba, na benzínu jsou vyšší teploty výfukových plynů, což ovšem působí spíše problémy při vývoji, nikoliv v provozu. Nehrozí zalepení pohyblivých rozváděcích lopatek (nejsou zde), ale ostatnií rizika zůstávají stejná.
Přímý vstřik na benzínu pracuje z řádově nižšími tlaky, stále je to poněkud spolehlivější technologie.
S moderními benzíny (turbo + přímý vstřik) zatím není tolik provozních zkušeností. Až budou, rád napíši článek i o nich. Nehodlám nějaké technologii nadržovat.
- 05.10.2010 17:48 
mufik.martin napsal:
Je to dost usmevne, to auto ma digi klimu, tempomat, vyhrovane sedacky, ostrikovace svetel (i kdyz to nejsou xenony) ale pocitac tam neni. Ukazuje to jen teplotu. Dost se divim, ze u takove vybavy to chybelo, asi to byla nejnizsi vybava u ktere majitel doplatil za ty doplnky. Je to dovoz Belgie, tak je treba jeste mozne, ze tamni trh ma jinak delanou vybavu. Jinak obe nase mondea nemaji stelovani intenzity podsviceni pristrojovky, ale u jinych mondeii jsem to videl. Benzin je z belgie a naftak je z nemecka.
A je na levé páčce to tlačítko pro přepínání funkcí (konec páčky je zatlačitelný) nebo tam není nic? Nebo má nějakou jinou funkci? Pokud se dá zatlačit a nic to nedělá, tak je možná jen vadný spínač a počítač je prostě trvale přepnutý na teplotu. Přijde mi totiž podivné, že by dělali více typů přístrojových štítů. Levnější je vyrábět jeden, než se pinožit s více variantama. Jasně - jsou různé otáčkoměry pro benzín a diesel a rychloměr pro ST220 je taky cejchovaný dál, ale přece jen ten počítač mi přijde divný. I když absence štelování podsvícení přístrojů je taky divná. Jinak jsem nabyl dojmu, že po faceliftu v roce 2003 dávali trochu jiný počítač, ale nevím, jestli měl jen jiný displej, nebo ji nějaké jiné funkce.
- 05.10.2010 18:02 
Pavlik napsal:
Podle dotankování -. zhledem k mým zkušenostem s palubními PC získanými u koncernových aut počítačům nevěřím. Důležité je ale uvědomit si, že diesel je dělaný hlavně na dálkové jízdy (ty u mne drtivě převažují) - pojíždění do vzdálenosti cca 20 km diesel ani nezahřeje.
A jaká byla tak obvyklá rychlost na té německé dálnici? To bude asi ten problém - Ford ten benzínový dvoulitr totiž důsledně montuje pouze s pětikvaltem, kdežto te diesel má šestikvalt. Takže při 130 ten benzín točí 3700 otáček, což je tak akorát a spotřeba je rozumná mezi 7-8 litry, dost to taky záleží na zvoleném benzínu. Mám zkušenost, že při cestě z Itálie s kvalitním italským benzínem jsem v plném obsazení a naložení, zapnutou klimou a částečně i se sliným protivětrem ujel 1000 km průměrnou rychlostí 110 km/h (pár zastávek na odpočinek a tankování) a spotřeba vyšla na 7,3. V tomto světle nemůžu Duratec 2.0 označit za rozežraný.Už jsem si i ověřil, že použití vyšších oktanů se ve spotřebě promítne, oproti BA95 lze snížit spotřebu o 0,5 až 1 litr.

Nicméně použití tohoto vozidla jako dálniční stíhač pro rychlosti 160+, kde otáčky trvale vystoupají na 4500, prostě udělá vír v nádrži, ale to asi každému benzínu. A na základě takovéto zkušenosti motor odsoudit je poměrně zkreslené.
 
   
 
 
 
 
     
sledovat toto téma
 
 
home
 
nabídka vozidel
 
pronájmy
 
magazín
 
firmy
 
můj TipCars
 
informace
 
česky
 výběrový formulář 
 
hledaný text:
značka:
model:
sekce:
vyčistit
 
 
   
 

 
titulek
 
 
datum vystavení
 
 

Pečujeme o své auto: jak svépomocí měnit žárovky? (9. díl)

16.listopadu 2017
Výměna žárovek byla dříve základním úkonem, který zvládal každý řidič. U moderních automobilů už nemusí být demontáž a montáž žárovky vůbec snadná, nezřídka pak tuto operaci provádí pouze odborný servis. Přesto se pokusíme o stručný návod, jak si nefunkční žárovku ve vozidle vyměnit svépomocí.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (521) | komentářů (0) otevřít článek...

Roman Šmucler: Půjčování aut má nevyužitý potencionál

16.listopadu 2017
Moderátor a hlavně vynikající stomatolog Roman Šmucler (48) přišel na to, že se mu vyplatí auta nevlastnit, nýbrž si je půjčovat.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (951) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: kdy a jak měnit zapalovací svíčky? (8. díl)

9.listopadu 2017
Dnes se budeme věnovat základním pravidlům při výměně zapalovacích svíček svépomocí.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 097) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: jak a proč měnit vzduchový filtr (8. díl)

2.listopadu 2017
Vzduchový filtr zabraňuje vnikání nečistot z okolního prostředí do prostoru motoru. Proto se vyplatí jej pravidelně kontrolovat a při výměně se neřídit jen dle pokynů výrobce vozu, ale rozhodovat se podle aktuálního stavu filtru.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 004) | komentářů (1) otevřít článek...

Jan Bendig: Váhám nad Mini Cooperem a BMW X1

2.listopadu 2017
Zpěvák Jan Bendig pocítil potřebu řidičského průkazu až ve svých třiadvaceti letech. Právě navštěvuje autoškolu a už se těší, až bude mít svoje první auto.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 410) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: jak na výměnu stěračů? (7. díl)

26.října 2017
Heslo "vidět a být viděn" se sice používá hlavně ve spojitosti se světlomety, sami ale uznáte, že při jízdě v hustém dešti jsou kvalitní stěrače základem. Dnes si poradíme, kdy a jak je na autě vyměnit svépomocí.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (686) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: světlomety (6. díl)

19.října 2017
Většina vozidel má přední část světlometů z polykarbonátu. Ten ale díky působení času, teplotám, UV záření, nečistotám a mechanickému poškození postupně žloutne a tlumí tak intenzitu osvětlení.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 320) | komentářů (1) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: kontrola motorového oleje (5. díl)

12.října 2017
Kontrola motorového oleje by měla být pravidelným servisním úkonem. Ostatně stejně jako jeho včasná výměna. Podíváme se jak na to.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 454) | komentářů (2) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: lak karoserie (4. díl)

5.října 2017
Pokud se budeme o čistotu karoserie svého auta starat náležitým způsobem, po letech se to projeví na vzhledu laku. Můžeme pak dosáhnout i lepší prodejní ceny na trhu ojetin.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 192) | komentářů (0) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: měníme pojistky (3. díl)

28.září 2017
Přepálená tavná pojistka stojí za častým problémem nefunkčních elektronických součástí vozu. Poradíme, jak pojistky správně kontrolovat a v případě potřeby i měnit.
hodnocení: 2.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 027) | komentářů (1) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: ráfky a pneumatiky (2. díl)

21.září 2017
Ráfky neboli disky neboli elektrony – jsou vyrobeny z oceli nebo hliníku. A také mají různé rozměry, tedy ne každý disk se hodí na každé auto a na každou pneumatiku.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 264) | komentářů (3) otevřít článek...

Pečujeme o své auto: huštění pneumatik (1. díl)

14.září 2017
Správný tlak v pneumatikách není pouze vizitkou dobrého řidiče, ale má svůj ekonomický a hlavně bezpečnostní význam.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 587) | komentářů (1) otevřít článek...

David Huf: Vyjezdil jsem se jako pošťák

10.sprna 2017
Mentální kouč a fitness trenér David Huf (45) je zkušený řidič, pro kterého je bezpečnost za volantem na prvním místě. Právě proto ještě ani jednou nevyužil svého řidičského průkazu na motorku.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 144) | komentářů (0) otevřít článek...

Andrea Kalivodová: Na cestách poslouchám kvalitní hudbu

27.července 2017
Operní zpěvačka Andrea Kalivodová (40) má dva malé syny, a proto jezdí velmi opatrně.
hodnocení: 4.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 492) | komentářů (0) otevřít článek...

Gabriela Lašková: S řízením teď podruhé začínám

20.července 2017
Moderátorka Gabriela Lašková (27) je opatrná řidička, která toho ještě moc nenařídila. Do budoucna ale plánuje být za volantem jedničkou.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 046) | komentářů (0) otevřít článek...

Milan Peroutka: když zaplatím pokutu, tak se poučím

15.června 2017
Zpěvák a herec Milan Peroutka (27) jezdí stále svým prvním autem, které dostal od rodičů. Přestože se mu kolegové smějí, má své auto rád.
hodnocení: 3.3 b. (3x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 397) | komentářů (2) otevřít článek...

Andrea Bezděková: řídím už od patnácti

8.června 2017
Česká Miss 2016 Andrea Bezděková (22) je učiněný drak za volantem. Má ráda rychlou jízdu a hudbu naplno.
hodnocení: 5.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 247) | komentářů (0) otevřít článek...

Robert Hamara: Nejdražší průšvih u motoru N47 je za 160 tis. Kč.

25.května 2017
Pod označením N47 se ukrývá dvoulitrový diesel od BMW, který dlouhodobě trápí řada drahých závad. O těch jsme si povídali se zkušeným mechanikem Robertem Hamarou, který se opravám jednotek N47 věnuje řadu let.
hodnocení: 5.0 b. (3x) | sekce: naše téma | počet přečtení (5 084) | komentářů (3) otevřít článek...

Jan Komínek: Jsem předvídavý řidič

11.května 2017
Herec Jan Komínek (23) se učil řídit v práci při natáčení a od té doby má svého milovaného Forda, na kterého nedá dopustit. Přesto nyní uvažuje o koupi nového auta.
hodnocení: 4.5 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 150) | komentářů (0) otevřít článek...

První pomoc pro Vaše auto - e-book pro Vás

10.května 2017
I auto občas potřebuje první pomoc. A je lepší umět první pomoc poskytnout, než spoléhat na poslední záchranu.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (4 262) | komentářů (0) otevřít článek...

TipCars.com si váží svých fanoušků

3.května 2017
Bez toho, aniž byste nám fandili, by to nešlo. Těší nás, že čtete náš magazín, diskutujete, píšete recenze, stahujete naše e-booky.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (779) | komentářů (2) otevřít článek...

Jiří Hrabovský: V Evropě udělal koncern VW stejný podvod jako v zámoří

20.dubna 2017
Společnost Safe Diesel chce za aféru Dieselgate vysoudit pro Čechy stejné odškodnění, jako přiznal koncern Volkswagen spotřebitelům v USA.
hodnocení: 4.0 b. (8x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 536) | komentářů (27) otevřít článek...

Monika Leová: Přišla jsem o tři body na svoje narozeniny

13.dubna 2017
Moderátorka Monika Leová (25) umí řídit jak auto, tak motorku, na kterou ovšem po vážné nehodě trochu zanevřela. Pomalu ale už na bolest zapomíná a ráda by si pořídila novou.
hodnocení: 4.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 926) | komentářů (0) otevřít článek...

Leona Gyöngyösi: Poutám se za všech okolností

6.dubna 2017
Česká Beyoncé a gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi (31) si prožila ošklivou bouračku, po které přehodnotila své životní priority.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 764) | komentářů (0) otevřít článek...

Jitka Boho: před policií se rozklepu

30.března 2017
Zpěvačka a modelka Jitka Boho (25) si udělala řidičský průkaz už v osmnácti, aby mohla vozit svoje rodiče. Nakonec k tomu ale vůbec nedošlo, protože se po vítězství v Miss odstěhovala do Prahy.
hodnocení: 5.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 506) | komentářů (12) otevřít článek...

Neil Eamonn Smith: elektrická Čezeta 506 je teprve začátek

24.března 2017
Nová generace modelu 506 se k prvním zákazníkům dostane během pár měsíců. Kdo si ji bude kupovat a proč jsou baterie k pronájmu? I na to jsme se zeptali současného CEO značky Čezeta.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 611) | komentářů (1) otevřít článek...

František Hruška: Jawa cílí i na ženy

16.března 2017
Pro sezónu 2017 představila nedávno Jawa dva nové modely motocyklů – JAWU 350 OHC a JAWU 660 Vintage. Zeptali jsme se na několik podrobností k oběma novinkám.
hodnocení: 4.5 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 968) | komentářů (0) otevřít článek...

Ilona Svobodová: moje auto je chytřejší než já

10.března 2017
Herečce Iloně Svobodové (56) i přes její letité zkušenosti auto neustále říká, co má dělat.
hodnocení: 5.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (829) | komentářů (0) otevřít článek...

Iva Pazderková: Řídím od šestnácti let

2.března 2017
Herečka Iva Pazderková (36) má za volantem letité zkušenosti. A umí i driftovat!
hodnocení: 4.7 b. (3x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 000) | komentářů (21) otevřít článek...

František Janeš: Bureko 6x6 je naše priorita

23.února 2017
Český fanda vozů Hummer se rozhodl začít vyrábět auta, která jsou svými vlastnostmi výjimečná v celosvětovém měřítku.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 717) | komentářů (0) otevřít článek...

LPG – levnější provoz stále táhne (6. díl)

16.února 2017
Lze na LPG přestavět dieselový motor? Prodlouží se při provozu na LPG životnost motoru? Tyto a další dotazy zodpovíme v dalším díle našeho seriálu.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 925) | komentářů (10) otevřít článek...

Dominik Hasala: showroom Tesla ve Vídni je naše vlajková prodejna

9.února 2017
Vyzpovídali jsme Dominika Hasalu, který aktuálně ve Vídni prodává automobily Tesla českým a slovenským zákazníkům.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 448) | komentářů (0) otevřít článek...

Iva Frühlingová: V noci se ráda projíždím Prahou

2.února 2017
Zpěvačka a modelka Iva Frühlingová (34) je šťastná, že má řidičský průkaz. V autě se cítí svobodně a řízení ji velmi baví.
hodnocení: 4.5 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 298) | komentářů (0) otevřít článek...

Zima a auto: opakujeme stále stejné chyby (5. díl)

1.února 2017
Sníh a rampouchy padající ze střech, ale také nedbale uchycené lyže, to jsou příčiny typických zimních pojistných událostí, které postihují řidiče.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 435) | komentářů (0) otevřít článek...

TipCars Pražský Rallysprint očima jezdce a jeho navigátora

26.ledna 2017
Po letošním TipCars Pražském Rallysprintu jsme vyzpovídali zkušeného pilota Martina Semeráda i jeho navigátora, našeho kolegu Bogdana Kodziolku. Společně v závodě obsadili první místo ve skupině N.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (563) | komentářů (0) otevřít článek...

LPG – levnější provoz stále táhne (5. díl)

25.ledna 2017
V dalším díle našeho seriálu o pohonu LPG se podíváme na ekonomiku provozu automobilu spalujícího propan-butan.
hodnocení: 4.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 517) | komentářů (21) otevřít článek...

Ilona Csáková: Jsem výborná řidička

19.ledna 2017
Zpěvačka Ilona Csáková (46) vystřídala více aut než mužů, za volantem sedí téměř neustále.
hodnocení: 3.7 b. (3x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 822) | komentářů (8) otevřít článek...

Zima a auto: jak na problémy s mrazem? (4. díl)

18.ledna 2017
Každý rok opakovaně zima překvapí spoustu řidičů. Děje se tak hlavně ráno po vysokých mrazech. Co vše se může s autem stát a jak to řešit?
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 363) | komentářů (0) otevřít článek...

Pavel Šporcl: S autem jsme skončili na střeše

12.ledna 2017
Houslista Pavel Šporcl (43) je trpělivý řidič, který je věrný značce BMW. Má rád velká auta s automatickou převodovkou.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (3 908) | komentářů (0) otevřít článek...

SPZ na přání slaví první rok provozu

11.ledna 2017
Od ledna 2016 až do konce minulého roku šlo o 5211 žádostí. Mít hezkou SPZ ale není jen tak. Při výběru jste vázáni několika pravidly a musíte zaplatit registrační poplatek.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 570) | komentářů (0) otevřít článek...

Přemysl Žižka: emoce k nákupu firemního auta nepatří (3/3)

5.ledna 2017
Ve třetím díle našeho rozhovoru se podíváme na otázky související s prodejem firemních vozidel.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 612) | komentářů (0) otevřít článek...

Zima a auto: kam, kdy a za kolik na hory? (3. díl)

4.ledna 2017
Vyrazit autem na lyže není jen tak. Kromě přípravy vozidla je třeba zajistit ubytování, prověřit kvalitu zimních středisek i jejich ceny. Vybrané skiresorty jsme zmapovali za vás.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 201) | komentářů (1) otevřít článek...

Vybraná společnost. Tohle je pět nejdražších ojetin na TipCars.com

31.prosince 2016
Jedno Ferrari, tři Lamborghini a jeden Rolls Royce. To je aktuální žebříček pěti nej ojetin na našem serveru s cenovkou nad 11 milionů korun.
hodnocení: 1.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (3 244) | komentářů (0) otevřít článek...

Přemysl Žižka: emoce k nákupu firemního auta nepatří (2/3)

29.prosince 2016
Ve druhém díle našeho rozhovoru o efektivní správě firemních vozidel si povíme o nutnosti sledovat data z provozu automobilů.
hodnocení: 5.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 340) | komentářů (1) otevřít článek...

LPG – levnější provoz stále táhne (4. díl)

22.prosince 2016
Ve čtvrtém díle našeho seriálu o LPG se podíváme na bezpečnost plynového pohonu.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 419) | komentářů (4) otevřít článek...

Zima a auto: jak řešit krizové situace? (2. díl)

21.prosince 2016
Na zimní dovolené si můžete odpočinout, a nebo se taky pěkně zapotit. Třeba když vám vykradou auto, přejede ho rolba, nebo na něj sjede sníh ze střechy. Jak tyhle situace řešit?
hodnocení: 1.0 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 982) | komentářů (0) otevřít článek...

Přemysl Žižka: emoce k nákupu firemního auta nepatří (1/3)

15.prosince 2016
Přemysl Žižka je odborníkem na firemní vozy. Již řadu let pomáhá společnostem snižovat náklady na provoz automobilů. Povídali jsme si na téma efektivní správy firemních vozidel.
hodnocení: 5.0 b. (4x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 535) | komentářů (0) otevřít článek...

LPG – levnější provoz stále táhne (3. díl)

8.prosince 2016
Ve třetím díle našeho seriálu o LPG se podíváme na technická řešení plynových pohonů.
hodnocení: 4.0 b. (1x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 696) | komentářů (0) otevřít článek...

Zima a auto: kolik nás to letos bude stát? (1. díl)

7.prosince 2016
Zjišťovali jsme, na kolik řidiče letos vyjdou základní servisní úkony a některé doplňky, které se v zimě rozhodně budou hodit.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: naše téma | počet přečtení (1 336) | komentářů (2) otevřít článek...

Agáta Prachařová: Bourám, když se za jízdy líčím

1.prosince 2016
Modelka a moderátorka Agáta Prachařová (31) zbožňuje řízení auta, pravidelně jezdí devítihodinové cesty do Boloni a zpátky.
hodnocení: 4.5 b. (2x) | sekce: naše téma | počet přečtení (2 300) | komentářů (8) otevřít článek...
 
/ 14 (691)
zobrazovat po záznamech
 
 
   
 
Je moderní d ...