Ford Motor Company - kompletní popis historie
 
 
 
 
 
 

Ford Motor Company - kompletní popis historie

již zítra na TipCars.com

Hyundai i30, Megane, nebo Auris? Co koupit za 200 tisíc korun?
nejčtenější články
1. S jakým motorem koupit Nissan Qashqai první generace?
2. Koupit Peugeot 205 GTI jako investici?
3. KIA Sorento nebo Renault Koleos za 300 tisíc Kč?
 
Když Henry Ford, patrně nejslavnější podnikatel a "business leader" první poloviny 20. století, zakládal v roce 1903 Ford Motor Company, bylo mu rovných čtyřicet let. Do té doby vystřídal řadu profesí, od opraváře hodinek po výrobce závodních vozů; byl zkrátka vším možným, ale rozhodně ne úspěšným podnikatelem.
AKTUALITY, 03.02.11 | 00:00
hodnocení článku 3.5 b / 2x
vaše hodnocení: 0 b.
z naší nabídky:
Ford

To se změnilo v prvním desetiletí minulého století, kdy se Fordovi podařilo realizovat svůj sen - uvést na trh jednoduchý, ale spolehlivý automobil, který by byl cenově dostupný pro široký okruh zákazníků z řad střední třídy, ba i dělnictva.

OBTÍŽNÉ ZAČÁTKY
Henry Ford a Ford T- ilustrační foto 
Henry Ford a Ford T
Cesta k uskutečnění tohoto snu byla klikatá. I když na ní Forda ovlivňovali nejrůznější průkopníci raných let motorismu, zásadní vliv na něj měl Thomas Alva Edison, v jehož Edison Illuminating Company mladý nadšenec do automobilů pracoval na konci 19. století. Edison jej v první řadě utvrdil, že vůz poháněný motorem (ať elektrickým či zážehovým), který by nahradil koňská spřežení a rozšířil možnosti přepravy, má obrovský potenciál. Vedle toho mu vynálezce poskytl vzor skutečného lídra, jenž na cestě za svým cílem dokáže nadchnout a motivovat své spolupracovníky. Že dokázal tento vzor následovat, o tom svědčí skutečnost, že Forda neodradily dosavadní neúspěchy. S edisonovskou zarputilostí dokázal také přesvědčit své společníky, aby se nově založená Ford Motor Company soustředila na vývoj a výrobu automobilu pro široký okruh zákazníků, což bylo v té době, kdy neexistovala silniční infrastruktura, velmi riskantní rozhodnutí. (Proto byly první Fordovy modely konstruovány tak, aby byly využitelné na městských i venkovských cestách, často nepříliš udržovaných, nerovných a zablácených.) Ale jak už bylo předznamenáno, nakonec si prosadil svou, třebaže jeho partneři, kteří se chtěli soustředit na výrobu závodních vozů, byli přesvědčeni, že tento plán je spolehlivou cestou k bankrotu.
Stal se však pravý opak. Zájem o model N, první levný automobil, dokázal, že Fordova představa není pouhým snem. A nejen to. Ukázalo se, že je možné vyrábět cenově dostupný automobil pro široké využití. Díky zkušenostem, jež Fordovi poskytlo "enko", mohl na začátku října roku 1908 představit model T, vůz, který změnil svět.
Ford TModel T, neboli Tin Lizzie (Plechová Líza), jak mu později přezdívaly miliony jeho uživatelů, disponoval čtyřválcovým zážehovým motorem s obsahem 2,9 litru, který vozu dodával výkon 20 koňských sil. Byl jednoduchý, ale spolehlivý a odolný. Začal se prodávat za 850 dolarů, což se rovnalo zhruba třiceti tehdejším průměrným měsíčním platům. A - což je nejdůležitější - lidé jej nadšeně přijali. "Téčko" se tak stalo fenoménem, který provázely neobyčejně významné důsledky. Model T zapříčinil, že z automobilu se stala běžná potřeba, určená širokému okruhu zájemců. Tato potřeba vytvořila jednak novou oblast stavebnictví, zaměřenou na výstavbu silniční infrastruktury, jednak výrazně posílila ropný průmysl, který na potřebu pohonných hmot reagoval zvýšenou produkcí a budováním sítí čerpacích stanic.
Před uvedením modelu T jezdilo po světě přibližně 20 tisíc aut, z toho asi polovina ve Francii. Masový automobilismus vytvořil nejen řadu nových zaměstnaneckých oborů, ale výrazně podnítil i rozšíření turismu. Důsledkem rozšíření automobilů byla i radikální proměna obchodní výměny, neboť doprava nákladními automobily byla daleko pružnější než železniční doprava.
Rozšíření automobilové dopravy přineslo na druhé straně jistě i negativní dopady, od tragických automobilových nehod po rozsáhlé ničení životního prostředí.

SÉRIOVÁ VÝROBA
Ford a seriová výroba - ilustrační foto 
Ford a sériová výroba
Všechny tyto důsledky, pozitivní i negativní, jsou dostatečně známé. S Fordovým modelem T ovšem vznikl nejen automobilový průmysl (se všemi přidruženými výrobami), ale i nové výrobní a organizační metody, především v podobě sériové pásové výroby.
Když Henry Ford začal vyrábět své první vozy, byl jeho podnik jednou z mnoha malých továren na kusovou výrobu automobilů. Automobil byl tehdy takřka výstředním dopravním prostředkem, určeným pro úzkou skupinu technických nadšenců či majetných lidí, pokud v něm našli zalíbení. Tohle chtěl Ford změnit.
Aby to bylo možné, zaměřil se jednak na jednoduchost technického provedení, jednak na možnosti snížení nákladů na výrobu. Když se "téčko" stalo prodejním hitem, zastavil Ford vývoj dalších modelů a začal budovat nový závod ve svém rodném Dearbornu, na předměstí Detroitu (Highland Park). Legenda hovoří o tom, že myšlenka pásové výroby ho napadla při návštěvě jatek. Možné to je. Nicméně literatura uvádí, že s nápadem pásové výroby přišel tým jeho nejbližších spolupracovníků. Henry Ford byl prý zprvu k této technologii výroby značně skeptický. Teprve když se pásová linka poháněná elektromotory osvědčila při montáži motorů, rozhodl, aby se tímto způsobem montovaly nejen komponenty, ale i celé automobily.
Výsledky nenechaly nikoho na pochybách. Zatímco montáž "téčka" starým stacionárním způsobem, při němž se díly přivážely na jedno stanoviště, kde dělníci auto kompletovali, trvala 12-14 hodin, montážní pásová linka tento proces zkrátila na pouhou hodinu a půl. Úměrně se zdokonalováním této technologie mohla také klesat prodejní cena automobilu: v roce 1910 činila 850 dolarů, kdežto o čtrnáct let později bylo možné Tin Lizzie pořídit již za 290 dolarů. Úspěch Ford Motor Company přitom spočíval především v těchto základních aspektech:
Racionalizace výroby. Henry Ford zdokonalil koncepci masové výroby zavedením technologie založené na montážní pásové výrobě (s využitím elektromotorů). Efektivitu výroby nadto podpořil svým komplexním přístupem k její organizaci - dokázal např. analyzovat, které úseky se nejvíce zpožďují či které jsou nejobtížnější, a podle toho zavést paralelní linky pro náročnější úkony. Zracionalizovány byly i pohyby při obsluze strojů, přičemž dělníci vykonávali stále stejné jednoduché úkony. Výroba byla pečlivě plánována a koordinována jak s dodávkami materiálu, tak s distribucí finálního produktu do prodejní sítě.
Silný manažerský tým. Ford byl od počátku firmy obklopen týmem skvělých odborníků (James Couzens, William Knudsen, bratři Dodgeové, Charles Sorenson). Jeho pozdější potíže i ztráta vedoucího postavení na konci 20. let plynuly z toho, že tento tým nedokázal udržet.
Motivace zaměstnanců. Aby podpořil výkonnost a motivaci dělníků, učinil Ford dvě opatření. Nejprve stanovil pevnou denní mzdu ve výši pěti dolarů. To byl radikální krok, neboť tak vysoké platové ohodnocení žádný podnikatel v té době nenabízel. Posléze zkrátil pracovní dobu na osm hodin - přičemž obvyklá pracovní doba ve strojním průmyslu byla tehdy 9-12 hodin. Fakt, že svým dělníkům vyplácel nejvyšší mzdy ve Spojených státech, zapříčinil obrovský zájem o práci u Forda, což vedlo ke zkvalitnění pracovní síly.
V letech 1910-1930 byla společnost Ford Motor největším světovým výrobcem automobilů, který překonával své konkurenty jak výrobní technologií, tak i marketingem. Montážní pásová linka postupně proměnila průmysl, a to nejen automobilový. Výrobní haly v Highland Parku se staly magnetem pro podnikatele, kteří toužili na vlastní oči spatřit nejslavnější podnik světa. Jedním z nich, jak známo, byl i Tomáš Baťa, jenž patří k těm, kteří dokázali Fordovy organizační metody nejen přijmout, ale také účinně zdokonalit. Konkurence však nespala. Velcí výrobci automobilů, jako byl koncern General Motors, nejenže přejímali Fordovy výrobní postupy, ale časem dokázali jeho firmu překonat jak ve efektivnosti managementu a organizace výroby, tak v marketingu.

FORDŮV ODKAZ
Henry Ford a V8 motor - ilustrační foto 
Henry Ford a motor V8
Když byla výroba modelu T v roce 1927 ukončena (za 19 let se vyrobilo na 15 milionů těchto vozů), byl Henry Ford zcela jiným člověkem, než jak si jej spolupracovníci pamatovali z dob počátku firmy. Jistě, patřil k nejbohatším Američanům a pro většinu lidí byl "králem byznysu" a legendou světa motorismu. Ale již to nebyl ten čtyřicetiletý Ford, jehož ambicí bylo změnit svět. Montážní pásová linka, která proměnila průmysl, se stále častěji stávala terčem kritiky. Vytížení dělníků provádějící po osm hodin několik zautomatizovaných pohybů, přičemž na odpočinek měli pouhých patnáct minut v době oběda, bylo považováno za odlidšťující. Ostatně právem - za všechny kritiky jmenujme např. Charlieho Chaplina, jenž život dělníka u pásové linky zparodoval ve slavném snímku Moderní doba (The Modern Time, 1936).
Veleúspěšný model T vystřídal model A. V etapě, kdy se tato novinka připravovala, propustil Ford většinu dělníků. To byla hrubá chyba, neboť nemalé množství z nich odešlo ke konkurenci, především do dvou zbývajících závodů detroitské Velké trojky (General Motors a Chrysler). Model A, na jehož reklamní kampaň vynaložil Ford dva miliony dolarů, se sice prodával dobře, ale úspěch "téčka" nezopakoval.
I když si Ford Motor Company stále udržovala slušné postavení, svému hlavnímu konkurentu zbytečně vyklízela pole. Zatímco General Motors vsadila na důslednou diverzifikaci, což ji umožňovalo vycházet lépe vstříc potřebám zákazníků, Henry Ford zaslepeně lpěl na svém poněkud arogantním bonmotu: "Můžete mít automobil v jakékoli barvě, pokud to bude černá!"
Centralistický model řízení založený na sériové výrobě unifikovaného produktu, který Ford uplatňoval a který převzaly firmy z nejrůznějších výrobních oblastí, postupem času zastaral a byl vystřídán vyspělejšími modely řízení, schopnějšími pružně reagovat jak na vývoj technologií, tak na výkyvy trhu (viz box Masová produkce). Bylo by samozřejmě nesprávné naznačovat, že Ford Motor Company jako podnik selhal. Naopak. Od 30. let až do dnešní doby si tato firma udržuje pozici druhé největší americké automobilky. To však už je jiný příběh, který psali následovníci Henryho Forda, geniálního konstruktéra a vizionáře, jenž i přes své pozdější chyby patří bezesporu k nejvýznamnějším osobnostem 20. století.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SVĚTOVÉ FIRMY
Svět byznysu se mění den ode dne a s ním i manažerské ideje a koncepty. V sérii článků představíme několik světových firem, které významně ovlivnily podnikové řízení, od přístupů k organizaci výroby po marketing či budování podnikové kultury. Chceme se přitom soustředit jak na proměny manažerských konceptů a technologií, tak na postupy a metody, jež se osvědčily a odolávají navzdory změnám a turbulencím, charakteristickým pro současný svět. Začneme pohledem do vzdálenější historie, která se začala psát v americkém Detroitu před více než stoletím.

MASOVÁ PRODUKCE
Ford a seriová výroba - ilustrační foto 
Ford a sériová výroba
Masovou výrobu přinesl úsvit průmyslové revoluce. Adam Smith v Bohatství národů (The Wealth of Nations, 1776) popsal továrnu na špendlíky coby vzorový podnik, zabývající se hromadnou výrobou produktu pro místní zákazníky. Organizační struktura takového podniku byla velmi jednoduchá a tvořily ji vlastně jen dvě složky. První byl podnikatel-vlastník, druhou několik najatých dělníků (mezi nimi popř. i mistr, jemuž byla svěřena pravomoc dohledu nad pracovními úkony a kvalitou výsledného produktu). Jednou z prvních firem, které se začaly poněkud vymykat Smithovu jednoduchému modelu, byla Whitneyova továrna na zbraně, v níž se uskutečňovala masová produkce technologicky náročnějšího produktu na základě montáže normovaných komponentů. Druhá průmyslová revoluce, započatá v polovině 19. století, přinesla složitější a kapitálově náročnější odvětví (zpracování kovů, chemická výroba, zpracování ropy, strojírenství, výroba dopravních prostředků). Firmy působící v těchto odvětvích začaly postupně racionalizovat výrobní i distribuční procesy, aby mohly díky rozsahu výroby získat úspory. To si vyžádalo složitější podnikovou strukturu (např. rozčlenění podniku do jednotlivých sekcí zaměřených na výrobu, prodej, nákup, dopravu, finance a výzkum a vývoj. Nad těmito sekcemi bdělo vrcholové vedení, generální ředitel s řídícím výborem a správní rada. Vznikl tak všeobecně uplatňovaný model centralizované funkční organizace, charakteristický pro firmy konce 19. a první poloviny 20. století.
Fordův model T, vyráběný na montážní pásové lince, začal psát novou kapitolu v historii masové výroby. Montážní pásová linka zefektivnila průmyslovou výrobu a přinesla vědecký model řízení organizace. Henry Ford vlastně realizoval to, co ve svém díle Principy vědeckého managementu (The Principles of Scientific Management, 1911) nastínil Frederick W. Taylor (1856-1915), jeden z zakladatelů managementu coby samostatného oboru. Sériová výroba na pásové lince se stala základem moderní průmyslové výroby a byla využívána v řadě odvětví. Druhá polovina 20. století přinesla proměnu tohoto modelu, který v některých oborech přestal být produktivní, a to z řady důvodů, z nichž k nejpodstatnějším patří:

1. Nepružnost. Praxe výroby založené na montážní lince, jež ve velkých sériích chrlí unifikovaný produkt, nebyla s to pružně reagovat na proměny trhů a vývoj technologií. Proto se od poloviny století začaly uplatňovat zdokonalené manažerské technologie masové výroby. Jednalo se za prvé o tzv. štíhlou výrobu (lean production), jejímž základem se stal Toyota Production System (TPS), umožňující produkovat automobily s vyšší kvalitou a nižšími náklady. Za druhé šlo o model označovaný jako Just-in-time (JIT), výrazně zefektivňující produkci v řadě ohledů (dodávka komponent, doprava, montáž, obrat zásob, kvalitnější zákaznický systém), který se objevil v 70. letech. JIT v následujícím desetiletí převzaly nejen americké a evropské automobilky, ale i desítky tisíc podniků z nejrůznějších oborů průmyslové výroby.

2. Nevhodné pracovní prostředí. Kritika montážní linky, která se objevila již ve 20. a 30. letech, se v druhé polovině století ukázala jako čím dál více oprávněná. Studie objasnily, že důvodem velké fluktuace zaměstnanců pracujících u montážních linek je ztráta pracovní motivace. Podniky na tento trend reagovaly třemi způsoby:

- přesunem výroby do zemí třetího světa, kde je hodně chudých a nezaměstnaných lidí, ochotných pracovat za nízkou mzdu u montážní linky.

- využitím automatizace, kdy nejnáročnější úkony, jako je svařování karoserií, byly robotizovány (např. závod Daimler-Benz v Sindelfingenu, závod Volvo v Torslandu, závod Fiatu v Turíně).

- přijetím metody skupinové montáže, kdy se namísto montážní linky využívají pojízdné plošiny, které přepravují částečně kompletované vozy. Počítačem řízený a zpravidla částečně automatizovaný systém výroby umožňuje skupinám dělníků pracovat vlastním tempem. K průkopníkům metody skupinové montáže patřily zejména japonské (Toyota) a švédské automobilky Saab a Volvo. Zdokonalenou metodu skupinové montáže využil i koncern Volkswagen při modernizaci závodů Škoda Auto.

Masová výroba technologicky náročnějších produktů, jako jsou automobily či počítače, ale např. i zboží denní spotřeby, prochází v současnosti kvalitativní obměnou, jejímž výrazem je manažerský koncept masové kastomizace (mass customisation), umožňující zacílit na individuální potřeby zákazníka. Tento koncept, využívající možností celosvětové počítačové sítě (zákazník si může na webové stránce sestavit produkt přesně podle svého přání), se nepochybně bude stále více rozvíjet a uplatňovat.

SOUČASNÁ STRATEGIE FORD MOTOR COMPANY
Ford - ilustrační fotoKdyž se William Clay Ford Jr., pravnuk Henryho Forda, stal v roce 2001 hlavou společnosti Ford Motor, označil svou strategii stručným, ale výstižným výrokem: "Zpátky ke kořenům!" Nemyslel tím pochopitelně návrat k překonaným manažerským postupům, ale odvážný podnikatelský étos, podpořený silnou vizí, stejně jako autentický leadership, který byl charakteristický pro jeho pradědečka. On sám sice neuspěl, ale jeho úsilí úspěšně, i když v poněkud odlišném duchu, proměnil v činy Alan Mulally, současný CEO Ford Motor Company, jenž v roce 2006 přišel do podniku ze společnosti Boeing. Mulally zahájil rozsáhlou restrukturalizaci firmy (označovanou jako "The Way Forward"), jejíž podstatu lze shrnout do těchto základních kroků:

- zeštíhlení: Ford minulých letech akvíroval několik významných automobilek a zformoval tak Premier Automotive Group (PAG). Na rozdíl od Volkswagenu se však společnosti nepodařilo vytvořit dostatečný synergický efekt (proč tomu tak bylo, je předmětem rozsáhlých studií). Z tohoto důvodu Mulally PAG rozpustil a zbavil se prodělečných "periferních" značek (Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo, Mercury). Zároveň zredukoval i kapitálový podíl, který Ford vlastní v japonské Mazdě, přičemž sdílení technologií mezi oběma podniky zůstává.

- brand management: Mulally vsadil na důrazné posilování značky modrého oválu. Společnost se rozhodla, že jako jediná z detroitské Velké trojky nevyužije státní subvence, což upevnilo značku v očích amerických zákazníků. Fordovi prodejci se tak mohou prezentovat slogany jako např.: "Vyrábíme kvalitní automobily, aniž bychom využívali dolarů z vašich daní!"

- jednotná podniková politika (One Ford Policy): zahrnuje jednak důraz na kvalitu, jednak přejímá model evropských automobilek, využívající několika základních platforem pro širokou řadu modelů. Sdílení platforem mezi rozdílnými modely má nejen přinést výraznější úspory, ale přispěje k budování globálních modelů jednotlivých vozů.

- masová zakázkovost (mass customisation): aby uspěl v globální hyperkonkurenci, panující v automobilovém průmyslu, chce podnik rozšířit další z manažerských modelů evropských automobilek, spočívající v systémech, díky nimž může podnik dodávat zboží a služby, které uspokojí individuální přání zákazníků, a to s využitím současných přístupů masové produkce. V praxi to znamená, že základní model si může zákazník "upravit" zcela podle svých potřeb, od typu pohonné jednotky a barvy vozu po typ audiosoustavy či rozhraní pro připojení přehrávače digitalizované hudby.

- důraz na inovace a ekologii: Ford, který se nově soustřeďuje na hybridní pohony (včetně technologie plug-in hybrid, umožňující dobít lithium-iontové baterie ze zástrčky domácí elektrické sítě), v minulém roce představil např. luxusní Lincoln MKZ s hybridním motorem, který nabízí za stejnou cenu jako benzínový model.

Mulally se stal manažerskou hvězdou konce prvního desetiletí. I když někteří analytici byli k osudu Ford Motor Company skeptičtí, dokázal dodat firmě životaschopnost. To však neznamená, že by skepse nepřetrvávala. Ford sice zabodoval u amerických zákazníků, ale dosud se - na rozdíl od GM a německých automobilek - nedokázal prosadit na perspektivním čínském trhu, který se dnes v automobilovém průmyslu stává jedním z nejpodstatnějších měřítek úspěchu. Alan Mulally toto znepokojení nesdílí, je přesvědčen, že jím prosazená strategie Fordu v nastávajících letech zajistí úspěch i na trzích Číně, Indii či Brazílii.

OSOBNOSTI FORD MOTOR COMPANY
Henry Ford - Ford - ilustrační fotoHenry Ford (1863-1947), americký podnikatel a inovátor, průkopník automobilového průmyslu a jeden z nejvýznamnějším podnikatelů 20. století. Vyučil se zámečníkem a vystřídal řadu zaměstnání (opravář hodinek, opravář parních strojů, inženýr ve společnosti T. A. Edi-sona). Zabýval se konstrukcí benzinových motorů a v roce 1896 sestrojil svůj první model automobilu. V roce 1903 založil se společníky Ford Motor Company, o pět let nato představil revoluční model T, který se vyráběl až do roku 1927. Ve svém rodném městě v Dearbornu (Highlight Park) založil montážní závody, kde s využitím nových výrobních metod (montážní pásová linka) položil základy moderní průmyslové výrobě. Ve spolupráci s novinářem Samulem Crowtherem vydal několik knih, v nichž vylíčil svůj život i podnikatelskou filozofii: Můj život a práce (My Life and Work, 1922), Dnes a zítra (Today and Tomorrow, 1926), Má filozofie průmyslu (My Philosophy of Industry, 1929), Stále vpřed (Moving Forvard, 1931).

Edsel Bryant Ford - Ford - ilustrační fotoEdsel Bryant Ford (1893-1947), americký manažer, syn H. Forda, v letech 1919-1943 prezident Ford Motor Company. Zasadil se, aby společnost koupila Lincoln Motor Company (značka je dodnes součástí firmy a orientuje se na luxusní třídu vozů); řídil vývoj modelu A, který na konci 20. let nahradil veleúspěšný, ale již zastaralý model T. Ve 40. letech prakticky řídil firmu, ale nesouhlasil s řadou rozhodnutí, které v té době učinil jeho otec; neustále spory s ním mu podle všeho podlomily zdraví natolik, že zemřel relativně mladý.

Henry Ford II - Ford - ilustrační fotoHenry Ford II (1917-1987), americký podnikatel, vnuk Henryho Forda; prezident společnosti (1945-1960), předseda správní rady a výkonný ředitel (1960-1979). Jeho řízení se vyznačovalo nekompromisním, až agresivním přístupem ke spolupracovníkům i zaměstnancům firmy. Na druhé straně se dokázal obklopit velmi schopnými lidmi, kteří zajistili prosperitu Ford Motor Company (Ernest Breech, Robert McNamara, Lee Iacocca). Ke konci své profesní dráhy bohužel trpěl obdobnými paranoidními záchvaty jako jeho děd (v důsledku toho např. na hodinu propustil Lee Iacoccu, jednoho z nejschopnějších ředitelů, jakého společnost kdy měla).

Robert McNamara - Ford - ilustrační fotoRobert McNamara (1916-2009), americký manažer a politik. Absolvent Kalifornské univerzity a Harvard Business School; v roce 1946 začal pracovat u Forda a v roce 1960 se stal prezidentem společnosti. Před tím byl zodpovědný za řadu významných manažerských rozhodnutí, které podpořily konkurenceschopnost firmy (např. prosazení úspěšného modelu Ford Falcon). Po vítězství J. F. Kennedyho v prezidentských volbách odešel do politiky. Byl ministrem obrany ve vládách JFK a L. Johnsona (1961-1968). V letech 1968-1981 byl prezidentem Světové banky.

Lido Anthony ~5Lee~5 Iacocca - Ford - ilustrační fotoLido Anthony "Lee" Iacocca (1924), americký manažer. Do Ford Motor Comp. nastoupil ještě v době studií a prosadil se jako manažer marketingu. V roce 1971 se stal prezidentem firmy. Ačkoli za jeho vedení společnost vykázala obrovské zisky (úspěšné modely Ford Mustang a Ford Fiesta), byl v polovině roku 1978 propuštěn - důvodem byly neshody s Henry Fordem II., který se obával jeho vzrůstající moci. Téhož roku přijal nabídku od společnosti Chrysler Corporation. Jako výkonný ředitel a prezident tuto třetí největší americkou automobilku v průběhu čtyř let dokázal zachránit před bankrotem.

Jacques ~5Jac~5 Nasser - Ford - ilustrační fotoJacques "Jac" Nasser (1947), americký manažer libanonsko-australského původu, v letech 1998-2001 ředitel společnosti Ford Motor. Ve snaze vytvořit mocnou globální automobilovou společnost skoupil několik významných evropských automobilek (Jaguar Cars, Land Rover, Aston Martin, Volvo Cars), kapitálově vstoupil i do japonské Mazdy, s níž navázal těsnou spolupráci. Vzniklou skupinu, nazvanou Premier Automotive Group, ovšem Ford Motor nedokázala sloučit do konkurenceschopného podniku, který by dokázal čelit automobilovým gigantům, jako je Toyota či Volkswagen Group.

Alan Mulally - Ford - ilustrační fotoAlan Roger Mulally (1945), americký inženýr a manažer. Působil jako viceprezident a výkonný ředitel Boeing Commercial Airplanes (BCA), od roku 2006 je výkonným ředitelem Ford Motor Company. Zahájil rozsáhlou restrukturalizaci společnosti (zahrnující např. odprodej periferních značek PAG), která má Fordu zajisti globální konkurenceschopnosti.
Autor: iHNED

   Líbí se vám článek? Sdílejte ho, prosím.
diskuzní fórum
poslední příspěvky
- 04.02.2011 18:06 
Docela zajímavý článek, to ne že ne, ale podle nadpisu ...kompletní popis historie - jsem čekal něco jinýho. Jak se firma vyvíjela v jednotlivých desetiletích, kdy došlo k vzniku německého a anglického Fordu, rozhodně víc o modelech z historie.
Když jsem byl ještě hodně malý, táta měl Ford Cortina, rok 1965, myslel jsem, že i o takových modelech se něco dozvím, to nemluvím o Capri, který jsme všichni chtěli, když jsme sledovali Profíky a samozřejmě plno dalších průlomových modelů, který bezpochyby ovlivnily firmu jako takovou i myšlení zákazníků.
 
   
 
 
 
 
     
sledovat toto téma
 
 
home
 
nabídka vozidel
 
pronájmy
 
magazín
 
firmy
 
můj TipCars
 
informace
 
česky
 výběrový formulář 
 
hledaný text:
značka:
model:
sekce:
vyčistit
 
 
   
 

 
titulek
 
 
datum vystavení
 
 

Prásk! Škoda Karoq má pět hvězd z nárazového testu

19.listopadu 2017
Euro NCAP ocenila ochranu dospělých členů osádky hodnotou 93 procent. Plný počet bodů má Karoq za ochranu nohou chodců.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: aktuality | počet přečtení (685) | komentářů (10) otevřít článek...

Audi A8 jde do předprodeje. Základní cena se vešla pod 2,5 mil. Kč.

18.listopadu 2017
Novinku je již možné konfigurovat a objednávat. Základní cena je 2 449 900 Kč, prodloužená verze je k dispozici od 2 585 900 Kč.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 383) | komentářů (0) otevřít článek...

Chytré auto umí WiFi

15.listopadu 2017
Mobilní operátor T-Mobile spustil prodej nové verze služby Chytré auto, které umí v automobilu vytvořit WiFi síť až pro pět zařízení. Nabízí k ní dva datové tarify a nově cílí i na B2B segment.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (334) | komentářů (0) otevřít článek...

Jak správně uskladnit letní pneumatiky?

12.listopadu 2017
Většina řidičů v minulých týdnech nazula na své automobily zimní pneumatiky. Co ale s těmi letními? Pneumatiky potřebují chladné, suché a čisté prostředí bez průvanu, kam nedosáhnou sluneční paprsky. Právě UV záření totiž urychluje stárnutí nejvíc.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (771) | komentářů (0) otevřít článek...

Dětské autosedačky se dělí do 5 tříd. Kterou použít?

11.listopadu 2017
Navzdory mylnému přesvědčení mnohých motoristů není rozhodující věk, ale váha a výška. Dávno rovněž neplatí, že dítě do 12 let nemůže sedět vpředu. Jak vybrat správnou autosedačku a na co si dát pozor?
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (463) | komentářů (0) otevřít článek...

Isuzu D-Max: málo známý pick-up prošel modernizací

11.listopadu 2017
Isuzu je sice největší světový výrobce užitkových automobilů, u nás se ale do povědomí dostává jen velmi pozvolna. Jeho jediný produkt pick-up D-Max má za sebou velkou modernizaci. Pokud uvažujete o tomto typu auta, pak by rozhodně neměl chybět v seznamu adeptů.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (764) | komentářů (0) otevřít článek...

Nenechte si ujít XXIII.TipCars Pražský Rallysprint

6.listopadu 2017
Se závěrem roku se blíží také každoroční závod, který udělá tečku za uplynulou sezonou rallysportu. Letos se navíc chystá i několik atraktivních změn.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 006) | komentářů (0) otevřít článek...

Škoda zveřejnila výsledky za první tři čtvrtletí. Stále roste.

4.listopadu 2017
V prvních třech čtvrtletích roku zvýšila česká automobilka celosvětové dodávky zákazníkům v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 3,6 % na 871 100 vozů. Tržby se oproti prvním devíti měsícům předchozího roku zvýšily o 22 %.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (495) | komentářů (0) otevřít článek...

Podvádět s měřením emisí bude od 1. prosince mnohem těžší

3.listopadu 2017
Podobně jako u stanic technické kontroly budou mít nově povinnost fotit měřené automobily i stanice měření emisí. Snímky budou archivovány v databázi Ministerstva dopravy.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 527) | komentářů (6) otevřít článek...

Škoda už vyrobila 10 milionů převodovek. Co jsou zač?

29.října 2017
Tři řady převodovek se pro Škodu i ostatní modely koncernu vyrábí v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí. A deset milionů je rozhodně slušné číslo.
hodnocení: 2.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (675) | komentářů (0) otevřít článek...

V Bratislavě mají čerpací stanici, kde si můžete místo auta umýt psa

28.října 2017
Ne, opravdu jsme se nespletli. Na nové čerpací stanici Slovnaft v Bratislavě v Přístavní ulici totiž místo klasického mycího boxu pro auto mají myčku pro psy. To ale není jediná zajímavost této designově zajímavé stavby. Řidiči zde totiž mohou využít služby, které nenajdete jinde v Evropě.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (638) | komentářů (0) otevřít článek...

Prodeje automobilů v EU se meziročně snížily o 2%

22.října 2017
V měsíci září došlo k poklesu registrací osobních automobilů v EU o 2,0%. Celkem tak bylo za září prodáno 1 427 105 osobních automobilů.
hodnocení: 1.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (422) | komentářů (0) otevřít článek...

10 rad jak jezdit v zimě bezpečně

21.října 2017
Mnohdy stačí prvních pár centimetrů sněhu, aby se větší města v podstatě zastavila. Přitom stačí mít dobře obuto a držet se základních rad, aby jízda na sněhu nebyla utrpením.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 025) | komentářů (0) otevřít článek...

Chcete mě? Ne. Deset ojetin, které Češi v bazarech přehlížejí

20.října 2017
Vloni jsme poprvé přinesli přehled deseti ojetin, které tuzemský zákazník v bazaru přejde bez povšimnutí, i kdyby je snad dávali zadarmo. Letos jsme se k podobným datům dostali znovu a vedle již známých ležáků se objevily i nové modely. Je mezi nimi překvapivě i Škodovka.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (3 865) | komentářů (0) otevřít článek...

Vláda začíná podporovat elektromobilitu

14.října 2017
Tuto středu podepsal premiér Bohuslav Sobotka s představiteli Sdružení automobilového průmyslu memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. Na co se můžeme těšit?
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (942) | komentářů (0) otevřít článek...

Test zimních pneumatik 215/65 R 16: už víme, co obout na SUV

14.října 2017
Německý automotoklub ADAC spolu s dalšími evropskými kluby otestoval šestnáct zimních pneumatik o rozměru 215/65 R16 98H určené pro malá a kompaktní SUV. Většina z nich dosáhla jen průměrných výsledků. Barumky skončily páté od konce, poslední byly čínské pláště.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (990) | komentářů (0) otevřít článek...

Češi se vozidel na alternativní pohony nebojí. Jsou ale drahá

8.října 2017
Podle aktuálního průzkumu společnosti KPMG 45 % řidičů označilo elektrický pohon jako vhodný pro jejich potřeby – jako největší minus označují nedostatečnou síť dobíjecích stanic.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (682) | komentářů (0) otevřít článek...

Renault Alaskan - v prodeji už za měsíc

7.října 2017
Od začátku listopadu přibude v segmentu pick-upů nový model Alaskan. Bude mít dvojkabinu s pohonem 4x4 a dieselové motory s jedním nebo dvěma turby. Ceny automobilka zveřejní ještě během října.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 367) | komentářů (0) otevřít článek...

Test zimních pneumatik 195/65 R 15: jedno velké překvapení

4.října 2017
Německý automotoklub ADAC otestoval šestnáct zimních pneumatik o rozměru 185/65 R15 91T. Zvítězila prémiová kvalita, hned na druhém místě ale uspěly u nás nepříliš známé pláště. Ty ale mají jednu zásadní nevýhodu.
hodnocení: 3.0 b. (2x) | sekce: aktuality | počet přečtení (2 156) | komentářů (0) otevřít článek...

Škoda už vyrobila 20 milionů automobilů

30.září 2017
V Kvasinách se nedávno vyrobil vůz s pořadovým číslem 20 000 000. A byl to Karoq.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (516) | komentářů (0) otevřít článek...

Koncern Volkswagen výrazně zlevňuje filtry pevných částic

29.září 2017
Dovozce vozů Audi, Seat, Volkswagen a Volkswagen užitkové vozy poměrně výrazně snížil ceny filtrů pevných částic pro naftové motory TDI. Ceny začínají od 12 900 Kč, resp. 16 900 Kč u značky Audi.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 374) | komentářů (0) otevřít článek...

Autosalon Frankfurt 2017: fotogalerie

27.září 2017
Pod heslem "future now" proběhl letošní ročník frankfurtského autosalonu, tentokrát již 67. v pořadí.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (699) | komentářů (2) otevřít článek...

Škoda Favorit slaví 30. výročí od svého představení

23.září 2017
V roce 1987 to byl nejobletovanější exponát mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Pro Škodovku to byl revoluční model, který přinesl tehdy moderní koncepci vše vpředu. Vývoj proběhl v Boleslavi, design navrhl Bertoneho a s jízdními testy pomáhalo Porsche.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (661) | komentářů (0) otevřít článek...

Pneumatiky budoucnosti umí měnit šířku i monitorovat svůj stav

23.září 2017
Na mezinárodním autosalonu IAA 2017 ve Frankfurtu se kromě naleštěných automobilů prezentují i výrobci pneumatik. Jaká je jejich vize blízké budoucnosti?
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (543) | komentářů (0) otevřít článek...

Avia znovu ožila, auta ale vyrábí v Přelouči

13.září 2017
Po čtyřech letech od ukončení výroby se znovu rozjela produkce lehkých nákladních aut značky Avia. Továrna se ale z pražských Letňan přestěhovala do Přelouče. Byli jsme u znovuobnovení této značky a představení modelu Initia.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (876) | komentářů (0) otevřít článek...

Honda CR-V dostane hybridní pohon, nafta končí

9.září 2017
Honda ve Frankfurtu představí prototyp hybridního CR-V jako ochutnávku prvního elektrického pohonu modelu SUV této značky dostupného v Evropě.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (971) | komentářů (0) otevřít článek...

Vozíte v autě děti? Tak můžete mít levnější povinné ručení.

7.září 2017
V době, kdy roste tlak zvyšování cen povinného ručení, protože tento druh pojištění je pro pojišťovny ztrátový, přichází pojišťovna Allianz se zajímavou akcí. Klientům, kteří vozí ve svém autě děti, nabízí slevu 5 %. Je to další krok v tzv. segmentaci autopojištění.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (832) | komentářů (0) otevřít článek...

Volkswagen vyrobil 150 milionů aut

31.sprna 2017
Ve Wolfsburgu zažili velkou slávu, protože z výrobní linky sjel Volkswagen s pořadovým číslem 150 000 000. Jubilantem se stal hybridní Golf GTE, který symbolizuje nástup nových trendů. Víc než pětina z tohoto množství aut připadá na jeden model. Prozradíme jaký a navíc i nahlédneme do blízké budoucnosti německé značky.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (441) | komentářů (0) otevřít článek...

BMW M5: poprvé s pohonem všech kol

24.sprna 2017
Mnichovská automobilka oficiálně zveřejnila informace o šesté generaci supersportovního sedanu. Ten přináší hned dvě zásadní technické novinky - 600 koní a 750 Nm z vidlicového osmiválce totiž směřuje na vozovku přes měničový automat a pohon všech kol! V interiéru nás nejvíc zaujaly tajemné červené ovladače u pádel řazení.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (748) | komentářů (0) otevřít článek...

Civic bude mít od března nový motor 1,6 i-DTEC

20.sprna 2017
Honda si vzala na mušku stávající vznětovou šestnáctistovku a kompletně ji předělala. Za několik měsíců nový motor dorazí i do ČR.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (930) | komentářů (0) otevřít článek...

Mazda začne v roce 2019 prodávat revoluční benzinový motor, který pracuje jako diesel.

19.sprna 2017
Japonský výrobce nikdy nešel ve vývoji motorů tak úplně s davem. Nyní se pochlubil, že již za dva roky chce uvést novou generaci benzinových motorů Skyactiv-X, které budou vzněcovat benzin. Nová technologie se jmenuje SCCI a ve srovnání se současnými benzinovými motory by měl mít nižší spotřebu o 10 až 30 %. Poprvé ho dostane Mazda 3.
hodnocení: 4.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 336) | komentářů (0) otevřít článek...

Němci dostanou až 10 tisíc eur za ojetý naftový Volkswagen

13.sprna 2017
Jste Němec, jezdíte starším naftovým Volkswagenem a chcete nový? Pak stačí zajet k tamnímu dealerovi a nechat svou ojetinu protiúčtem. Na nové auto pak dostanete slevu až 260 tisíc korun.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 447) | komentářů (0) otevřít článek...

Proč neodmítat dýchnutí

12.sprna 2017
Odmítnutí testu na alkohol při silniční kontrole v cizině vás může vyjít až na čtvrt milionu korun. Můžete jít ale i na tři roky do vězení. Prozradíme, kde to hrozí.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (945) | komentářů (0) otevřít článek...

Suzuki Swift Sport se představí v září. Bude mít turbo

6.sprna 2017
Pro modelovou řadu byly vždy charakteristické živé motory, provozní nenáročnost a výborné jízdní vlastnosti. Těmi jsou pověstné především sportovní modifikace. Nový Swift Sport teď dostane poprvé v historii turbomotor.
hodnocení: 1.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (915) | komentářů (0) otevřít článek...

Škoda má nového šéfdesignéra. Je jím člověk z Volkswagenu

5.sprna 2017
Jeho rukopis nese celá řada sériových vozů značky Volkswagen uplynulých deseti let a mnoho automobilových konceptů. Nyní Oliver Stefani přebírá odpovědnost za oblast designu automobilů Škoda.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (743) | komentářů (0) otevřít článek...

Škoda Auto měla nejlepší první pololetí v historii

23.července 2017
Škoda jede. Od ledna do června dodala zákazníkům 585 tisíc vozů, což je meziročně o 15,6 tisíce vozů více.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (798) | komentářů (0) otevřít článek...

Hyundai i30 fastback: další zbraně do boje proti Škodě Octavia

22.července 2017
Souboj mezi Škodovkou a Hyundaiem dostane další náboj. Model i30 totiž bude od příštího roku k dispozici jako fastback s výklopnými pátými dveřmi. Už letos naopak přijde ostrá verze N s dvoulitrem o výkonu až 275 k, která si chce vyšlápnout na Octavii RS.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 399) | komentářů (0) otevřít článek...

Modely Type-R letos slaví 25 let

16.července 2017
V tomto roce uplyne 25 let od premiéry prvního modelu Honda Type R. Ty vychází z filozofie sestrojování silničních vozů se závodním duchem. Pojďme se podívat na jejich historii.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (872) | komentářů (0) otevřít článek...

Hyundai Kona: překvapí designem i technikou

13.července 2017
Segment městských crossoverů kategorie B se rozrůstá geometrickou řadou a prosadit se v něm bude čím dál složitější. Tvůrci se proto snaží zaujmout nápaditým designem, což je i případ modelu Hyundai Kona. Jako jeden z mála k tomu ale přidává i pohon všech kol.
hodnocení: 4.8 b. (5x) | sekce: aktuality | počet přečtení (3 271) | komentářů (0) otevřít článek...

Opel Grandland X: německé dvojče Peugeotu 3008 prozrazuje jenom technika

8.července 2017
Ještě před světovou premiérou ve Frankfurtu nad Mohanem jsme dostali možnost si prohlédnout nový crossover Opel Grandland X. Pod líbivým kabátem ve stylu Opelu se ale ukrývá technika auta roku.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 442) | komentářů (0) otevřít článek...

Omlazená Škoda Citigo se představila v Praze

29.června 2017
Po dlouhých šesti letech se nejmenší Škodovka v nabídce dočkala faceliftu. Poznáte ho podle upravené přídě a v interiéru podle nových palubních přístrojů. Citigo i nadále spoléhá výhradně na atmosférické litrové motory včetně verze na CNG.
hodnocení: 5.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (784) | komentářů (0) otevřít článek...

Učni stvořili elektromobil Škoda Element

24.června 2017
Škoda Element vychází z modelu Citigo. Dvoumístná plážová bugina ale nemá střechu ani boční dveře. Pod kapotou pracuje elektromotor o výkonu 60 kW (82 PS).
hodnocení: 4.5 b. (2x) | sekce: aktuality | počet přečtení (762) | komentářů (0) otevřít článek...

Pliivaba 95, Lyijytön, S/Chumbo 95 nebo 95 Fara Plumb: i tak se v zemích EU jmenují paliva

22.června 2017
Nedávno jsme psali o novém nařízení Evropské unie, které má sjednotit názvy paliv. Někdo sice řekne, že je to další bruselská buzerace, ono to ale má něco do sebe. Poradíme, jak nenatankovat špatné palivo.
hodnocení: 4.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (743) | komentářů (0) otevřít článek...

Dakarský speciál Tatra 815 6x6 VE „Ostrý-II“ má za sebou kompletní rekonstrukci

15.června 2017
Vloni v září jsme psali o tom, že společnost Tatra Trucks získala do svého muzea dakarský speciál z roku 1986. Po více než 270 dnech renovace se předvedla v původních válečných barvách za účasti tehdejší posádky.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (781) | komentářů (0) otevřít článek...

Škoda Octavia RS 245 - nová technická data, ceny a video

11.června 2017
Škoda tento týden zveřejnila další podrobnosti k historicky nejrychlejší octavii.
hodnocení: 5.0 b. (2x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 451) | komentářů (0) otevřít článek...

Jak funguje systém SCR pro snižování emisí u dieselových motorů?

10.června 2017
Nedávno uspořádalo české zastoupení značek Peugeot, Citroën a DS workshop, na kterém byly detailně objasněny funkce systému SCR, který používají moderní vozy pro snížení emisí oxidů dusíku (NOx). Přinášíme třináct otázek a odpovědí, které na semináři zazněly.
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 040) | komentářů (0) otevřít článek...

Potvrzeno, prémiová paliva čistí motor

10.června 2017
Společnost Shell Česká republika začala na všech svých stanicích prodávat novou generaci paliv s technologií Dynaflex. Ta snižuje tření v motoru, zvyšuje odolnost proti klepání a ještě lépe než dřív čistí motor od usazenin. Tuto schopnost potvrdila i nezávislá laboratoř SGS.
hodnocení: 0.0 b. (0x) | sekce: aktuality | počet přečtení (2 471) | komentářů (5) otevřít článek...

Mitsubishi Pajero slaví 35 let

4.června 2017
Píše se květen 1982 a na japonský trh vstupuje Mitsubishi Pajero první generace. Od té doby se celosvětově vyrobilo přes 3 milióny těchto automobilů.
hodnocení: 1.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (954) | komentářů (0) otevřít článek...

Renault Captur přichází na český trh

3.června 2017
Prodává se už od roku 2013 a teď přišel čas na jeho modernizaci. S jakými novinkami přijíždí nejprodávanější malý crossover v roce 2016?
hodnocení: 3.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (890) | komentářů (0) otevřít článek...

Od 1. června můžete auto přihlásit na jakémkoliv úřadě v Česku

1.června 2017
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích by měla usnadnit život motoristovi, protože nově zavádí možnost provést jakoukoliv akci spojenou se změnami v registru vozidel kdekoliv na úřadě s rozšířenou působností. Ten také bude moci zapsat nového vlastníka, který nespolupracuje při registraci. Novela zpřísňuje podmínky pro různé úpravy vozidel.
hodnocení: 4.0 b. (1x) | sekce: aktuality | počet přečtení (1 638) | komentářů (6) otevřít článek...
 
/ 60 (2953)
zobrazovat po záznamech
 
 
   
 
Ford Motor C ...